Právní konzultace online v trestních věcech s Mgr. Davidem Netušilem, advokátem a obhájcem

15001/2 hod
 • Právní konzultace online v trestních záležitostech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).
 • Konzultaci lze rezervovat ještě dnes, pokud je u příslušného advokáta ještě volný termín. Jinak zpravidla následující pracovní den.
 • Konzultaci online lze provést telefonicky nebo prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, SignalSkype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty.
 • Při rezervaci lze zaslat i dokumenty týkající se řešeného právního problému. Dokumenty slouží k osvětlení situace a součástí konzultace není jejich detailní studium. Výjimkou jsou konzultace v délce od 1 hod. Viz další informace níže.
 • Při rezervaci konzultace na 1 hod., máte v ceně detailní prostudování 3 normostran dokumentu, na 1,5 hod. 4,5 normostran a při rezervaci na 2 hod. 6 normostran. Pokud jsou zaslány dokumenty nad tento rozsah, slouží k obecnému seznámení s případem.
 • Při rezervaci lze rovněž popsat právní problém. U delších popisů platí obdobně, to co je výše uvedeno u zasílaných dokumentů.
 • Tuto konzultaci provádí Mgr. David Netušil, advokát se specializací na trestní právo, působící v advokátní kanceláři advokáti online s.r.o.
 • Mgr. David Netušil kromě češtiny plnohodnotně komunikuje v anglickém a ruském jazyce.
 • [PROFIL ADVOKÁTA]

Právní konzultace online v trestních věcech s JUDr. Petrem Šťastným, Ph.D., advokátem a obhájcem

15001/2 hod
 • Právní konzultace online v trestních záležitostech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).
 • Konzultaci lze rezervovat ještě dnes, pokud je u příslušného advokáta ještě volný termín. Jinak zpravidla následující pracovní den.
 • Konzultaci online lze provést telefonicky nebo prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, SignalSkype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty.
 • Při rezervaci lze zaslat i dokumenty týkající se řešeného právního problému. Dokumenty slouží k osvětlení situace a součástí konzultace není jejich detailní studium. Výjimkou jsou konzultace v délce od 1 hod. Viz další informace níže.
 • Při rezervaci konzultace na 1 hod., máte v ceně detailní prostudování 3 normostran dokumentu, na 1,5 hod. 4,5 normostran a při rezervaci na 2 hod. 6 normostran. Pokud jsou zaslány dokumenty nad tento rozsah, slouží k obecnému seznámení s případem.
 • Při rezervaci lze rovněž popsat právní problém. U delších popisů platí obdobně, to co je výše uvedeno u zasílaných dokumentů.
 • Tuto konzultaci provádí JUDr. Petr Šťastný, Ph.D., samostatný advokát se specializací na trestní právo.
 • JUDr. Petr Šťastný kromě češtiny plnohodnotně komunikuje v anglickém jazyce.
 • [PROFIL ADVOKÁTA]