Zastoupení zúčastněné osoby při ochraně jejích majetkových práv v trestním řízení