Zastoupení poškozeného trestným činem při uplatňování nároku na náhradu škody nebo nemateriální újmy v trestním řízení.