Programy compliance a jejich uplatňování proti trestní odpovědnosti obchodních společností a jiných právnických osob.