Tato Právní služba spočívá v umožnění přístupu k prémiovému obsahu všech právních návodů a všech souvisejících právních vzorů, po dobu 1 dne.

Podrobné informace k této Právní službě jsou uvedeny níže (záložka “Specifické podmínky”).