Tato Právní služba spočívá v umožnění přístupu k prémiového obsahu právního návodu: “Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla“, po dobu 1 dne.

Podrobné informace k této Právní službě jsou uvedeny níže (záložka “Specifické podmínky”).