Tato Právní služba spočívá v umožnění přístupu k prémiové části článku: “Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU“, po dobu 1 dne.

Podrobné informace k této Právní službě jsou uvedeny níže (záložka “Specifické podmínky”).