Tato právní služba spočívá v umožnění vyhledávání a stahování všech právních vzorů, po dobu 1 dne.

Podrobné informace k této Právní službě jsou uvedeny níže (záložka “Specifické podmínky”).