Obhajoba podezřelého, obviněného, obžalovaného i odsouzeného ve všech fázích trestního řízení, a to zejména:

 • v přípravném řízení, před zahájením trestního stíhání
 • při zadržení nebo zatčení;
 • případné vyjednávání se státním zástupcem o dohodě o vině a trestu;
 • případné vyjednávání se poškozeným a státním zástupcem o podmínkách podmíněného zastavení trestního stíhání nebo narovnání;
 • po zahájení trestního stíhání;
 • vazební stíhání, žádosti a záruky k propuštění z vazby;
 • po podání obžaloby je někdy vhodné podat návrh na předběžné projednání obžaloby, což někdy může vést k tomu, že hlavní líčení není vůbec nařízeno;
 • dále hlavní líčení před soudem;
 • dále hlavní líčení před soudem;
 • v odvolacím řízení a případně i podání dovolání.

Odděleně je třeba zmínit další mimořádné opravné prostředky, a to:

 • návrh na obnovu řízení;
 • podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti;
 • žádost o milost podanou prezidentu České republiky.

V přídě zproštění obžaloby vymáháme náhradu škody a nemateriální újmy za nezákonné trestní stíhání klienta a za jeho případný pobyt ve vazbě. Pokud se klient nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, řešíme zejména:

 • případy nezákonného uložení kázeňského trestu, a v případě úspěchu náhradu škody a nemateriální újmy klientovi;
 • žádosti o přeložení do mírnějšího typu věznice nebo do jiné věznice;
 • žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Pokud je klientovi uložen jiný trest, například zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, žádáme o prominutí zbytku tohoto trestu. Toto se týká i jiných trestů. Po splnění podmínek, žádáme o zahlazení trestu, aby měl klient čistý trestní rejstřík.

V případě, že klient nemá finanční prostředky k úhradě nákladů obhajoby, žádáme o přiznání bezplatné obhajoby, kdy náklady obhajoby hradí stát. Pokud jde o případy nutné obhajoby (advokát ex offo), žádáme rovněž o přiznání práva na bezplatnou obhajobu, pokud klient nemá dostatek finančních prostředků s splňuje zákonem stanovené podmínky, jelikož v případě odsouzení, bude muset státu náklady nutné obhajoby uhradit. To stejné se týká i paušální částky náhrady nákladů trestního řízení.

Tyto žádosti můžeme podat i po doručení výzvy soudu k úhradě nákladů řízení a/nebo nákladů nutné obhajoby, pokud klient nemá finanční prostředky a splňuje zákonem stanovené podmínky.