Obhajoba a zastoupení obchodních společností, obcí, měst a jiných subjektů, v trestním řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.