Obhajoba a zastoupení obviněného či odsouzeného v řízení o Evropském zatýkacím rozkazu, k vydání obviněného do jiného členského státu k trestnímu stíhání nebo k vydání odsouzeného jiným členským státem k výkonu trestu, do tohoto jiného členského státu.