Obhajoba a zastoupení cizinců ve vydávacím řízení do ciziny k trestnímu stíhání (extradice), podle zákona č. 418/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.