Portfolio

Obhajoba podezřelého, obviněného, obžalovaného i odsouzeného ve všech fázích trestního řízení

2023-05-19T19:52:01+02:00

Obhajoba podezřelého, obviněného, obžalovaného i odsouzeného ve všech fázích trestního řízení, a to zejména:

  • v přípravném řízení, před zahájením trestního stíhání
  • při zadržení nebo zatčení;
  • případné vyjednávání se státním zástupcem o dohodě o

Obhajoba mladistvého a zastoupení dítěte mladšího 15 let, v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

2023-05-19T19:52:01+02:00

Obhajoba mladistvého a zastoupení dítěte mladšího 15 let, v řízení podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále “zákon o soudnictví ve věcech mládeže”), a to konkrétně:

Řízení ve věcech dětí mladších 15 let:

  • obhajoba dítěte v přípravném

Obhajoba a zastoupení společností, obcí a jiných subjektů dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

2023-05-19T19:52:01+02:00

Obhajoba a zastoupení obchodních společností, obcí, měst a jiných subjektů, v trestním řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

Obhajoba a zastoupení cizinců ve vydávacím řízení do ciziny k trestnímu stíhání (extradice)

2023-05-19T19:52:01+02:00

Obhajoba a zastoupení cizinců ve vydávacím řízení do ciziny k trestnímu stíhání (extradice), podle zákona č. 418/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Obhajoba a zastoupení obviněného či odsouzeného v řízení o Evropském zatýkacím rozkazu

2023-05-19T19:52:01+02:00

Obhajoba a zastoupení obviněného či odsouzeného v řízení o Evropském zatýkacím rozkazu, k vydání obviněného do jiného členského státu k trestnímu stíhání nebo k vydání odsouzeného jiným členským státem k výkonu trestu, do tohoto jiného členského státu.

Název