Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně?

Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho poskytování. Pod pojmem obtěžování zákon rozumí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí. Z toho vyplývá, že šikanu lze považovat za obtěžování ve smyslu antidiskriminačního zákona.

Dle našeho názoru může být škola za takovéto porušení antidiskriminačního zákona odpovědná, pokud o šikaně věděla, resp. musela vědět a neučinila proti tomu žádné opatření. Tím spíše by škola byla odpovědná, pokud by se na šikaně buď přímo nebo i nepřímo podíleli také zaměstnanci školy.

Obtěžováním podle zmíněného zákona není samozřejmě jednotlivý útok/akt spolužáka proti dotčenému žákovi / žákyni. Dle našeho názoru lze ale za obtěžování považovat stav, kdy škola o šikaně věděla a nezakročila proti ní. Tím spíše máme za to, že půjde o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona, pokud lze obtěžování lze spatřovat i v samotném jednání zaměstnanců školy proti dotčenému dítěti.

Pokud byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má dotčený žák / žákyně též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Pokud bylo dotčené dítě z těchto důvodů již rodiči přemístěno do jiné školy, lze v tomto případě zvážit zaslání škole předžalobní výzvu na vyplacení této náhrady nemajetkové újmy a následné podání žaloby k soudu ve věci porušení antidiskriminačního zákona.

Smluvní a právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi