• Právní dotaz zadejte prostřednictvím chatu, níže vpravo na této stránce.
  • Pokud dotaz spadá do naší právní specializace, odpovíme na většinu dotazů za uvedených 199 Kč, za předpokladu, že dotaz bude možné anonymizovat a umístit jej ve veřejné části našeho webu.
  • V opačném případě bychom vám za zodpovězení dotazu (případně za zpracování právního stanoviska nebo analýzy) nabídli jinou, individuální cenu.
  • Pokud bude dotaz možné odpovědět za uvedenou cenu 199 Kč, doručíme vám ve stanovené lhůtě odpověď (právní stanovisko). Částku 199 Kč v tomto případě zaplatíte online při doručení odpovědi (právního stanoviska), před jejím zobrazením online.
  • Pokud jsme na chatu online, můžeme odpovědět rychle, zpravidla do 24 hod.
  • Pokud nejsme na chatu online, termín odpovědi sdělíme co nejdříve, zpravidla do 24 hod.