Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto?

Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů.

Podle zákona o pobytu cizinců má být rozhodnuto v následujících lhůtách ode dne podání žádosti:

  • o žádosti o přechodný pobyt ve lhůtě do 60 dnů;
  • o žádosti o trvalý pobyt podanou občanem ze 3. státu na území ČR ve lhůtě do 60 dnů.

Kromě případů stanovených správním řádem, lhůta k vydání rozhodnutí neběží po dobu trvání výzvy k odběru biometrických údajů (focení) a po dobu trvání výzvy k převzetí průkazu pobytového povolení.

Informace k postupu a dokumenty ke stažení pro urychlení řízení a vydání rozhodnutí o žádosti o přechodný pobyt

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!