Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 22.05.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Řízení ve věcech pobytu cizinců>Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MVČestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídlaZrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto?

Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení

Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů.

Uvedení lhůt u všech typů žádostí, pro všechny situace jejich podání, by přestavovalo dost dlouhý a složitý seznam. Proto se tento právní návod zabývá je nejčastěji podávanými žádostmi, tj. případy se kterými se klienti na naši AK obrací nejčastěji.

O většině těchto žádostí má být rozhodnuto do 60 dnů. Lhůta například neběží pokud OAMP MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti a přeruší řízení, dále po dobu trvání výzvy k odběru biometrických údajů (focení), po dobu trvání výzvy k převzetí průkazu pobytového povolení a v některých dalších situacích. Další podrobnosti jsou potom uvedeny u každého právního vzoru zvlášť, níže v tomto návodu.

Účinné řešení průtahů v řízení

V případě průtahů v řízení lze OAMP MV odeslat obyčejný dopis se žádostí o urychlení řízení. Toto ale zpravidla k žádnému urychlení řízení nevede.

Je proto vhodnější použít níže uvedené právní vzory, které jsou níže k dispozici ke stažení, držitelům předplatného. Tento postup, za použití těchto vzorů, v drtivé většině případů (cca 95%) výrazně urychlí řízení a vydání rozhodnutí o Vaší žádosti o přechodný pobyt. Použití vzorů vyplývá se samotných vzorů a z podrobných informací uvedených u každého vzoru k jejich použití:

Vzory k řešení průtahů řízení o žádosti o trvalý pobyt

Přehled vzorů podání proti průtahům v řízení o žádosti o trvalý pobyt
Název souboruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Žádost proti nečinnosti MV (01)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o trvalý pobyt, podané po 5 letech pobytu podanou na území ČR, u OAMP MV. Žádost je určena k podání žadatelem doporučenou poštou.25.05.2022docx
Žádost proti nečinnosti MV (02)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o trvalý pobyt, podané po 5 letech pobytu podanou na území ČR, u OAMP MV. Žádost je určena k podání žadatelem datovou schránkou.25.05.2022docx
Vzory budou k dispozici ke stažení držiteli odpovídajícího předplatného, po přihlášení k uživatelskému účtu
Datum aktualizace (použitelnosti) právního návodu se může lišit ode dne aktualizace (použitelnosti) jednotlivého právního vzoru. Datum aktualizace právního návodu je uvedeno v jeho záhlaví návodu a datum aktualizace vzoru je uvedeno u každého jednotlivého vzoru zvlášť.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Vzory k řešení průtahů řízení o žádosti o přechodný pobyt

NázevPodrobnější popisPoslední aktualizaceFormát
Žádost proti nečinnosti MV (01)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o přechodný pobyt. Určeno k podání zástupcem žadatele datovou schránkou.19.04.2022.docx
Žádost proti nečinnosti MV (02)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o přechodný pobyt. Určeno k samotným žadatelem datovou schránkou.19.04.2022.docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Vzory k řešení průtahů v řízení o žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia

NázevPodrobnější popisPoslední aktualizaceFormát
Žádost proti nečinnosti MV (01)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia. Určeno k podání zástupcem žadatele datovou schránkou.19.04.2022.docx
Žádost proti nečinnosti MV (02)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia. Určeno k podání zástupcem žadatele doporučenou poštou.19.04.2022.docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MVČestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídlaZrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídla