Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto?

Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů.

Podle zákona o pobytu cizinců má být rozhodnuto v následujících lhůtách ode dne podání žádosti:

  • o žádosti o přechodný pobyt ve lhůtě do 60 dnů;
  • o žádosti o trvalý pobyt podanou občanem ze 3. státu na území ČR ve lhůtě do 60 dnů.

Kromě případů stanovených správním řádem, lhůta k vydání rozhodnutí neběží po dobu trvání výzvy k odběru biometrických údajů (focení) a po dobu trvání výzvy k převzetí průkazu pobytového povolení.

Kromě podávání obecných stížností či dotazů na stav řízení je skutečně účinným prostředkem proti průtahům v řízení podání žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva vnitra, podanou Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

V drtivé většině případů postačuje k odstranění průtahů výše uvedená žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud v některém mimořádném případě podání žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti nepostačuje, lze dále podat žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi