Poslední aktualizace: |

V případech odvolacích řízení ve věcech odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o pobytové povolení (např.povolení k dlouhodobému pobytu) nebo proti usnesení o zastavení řízení o těchto žádostech, často dochází k překročení zákonem stanovené doby pro vydání rozhodnutí o podaném odvolání.

Lhůtu pro vydání rozhodnutí o odvolání ve správním řízení podle zákona o pobytu cizinců nelze zpravidla určit úplně přesně, jelikož zákonná 60denní lhůta běží ode dne předání spisu se stanoviskem MV nadřízenému správnímu orgánu, který rozhoduje o odvolání. Lze proto zpravidla počítat se lhůtou 65 až 100 dnů pro vydání rozhodnutí. Pokud je tato lhůta překročena lze uvažovat o níže uvedených postupech k řešení této situace:

Je možné se písemně dožadovat urychlení řízení, nicméně tuto možnost je nutno ze strany klienta důkladně zvažovat, jelikož nikdy zpravidla nelze vyloučit i možnost negativního rozhodnutí o podaném odvolání. Zamítnutí odvolání potom ve většině případů znamená současně i konec oprávněného pobytu klienta na území ČR (zde můžete přejít na další související článek: odkladný účinek správní žaloby ve věci rozhodnutí Komise o zamítnutí nebo usnesení o zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení).

V případě, že klient dospěje k závěru, že je pro něj urychlení odvolacího řízení obzvláště důležité, lze Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců zaslat dopis s dotazem na sdělení stavu řízení s upozorněním na překročení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí o podaném odvolání. Pokud by zaslání tohoto dopisu nepostačovalo k urychlenému vydání rozhodnutí, lze nadřízenému správnímu orgánu podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud by ani toto nepostačovalo, bylo by možné následně podat i správní žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, kterým by v tento moment měla být Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (za předpokladu, že jí MV již postoupilo odvolání spolu se spisovým materiálem).

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi