Tato Právní služba spočívá v umožnění přístupu k prémiovému obsahu právního návodu (včetně FAQ): “Žádost o státní občanství ČR“, po dobu 1 dne.

Podrobné informace k této Právní službě jsou uvedeny níže (záložka “Specifické podmínky”).