Poslední aktualizace: |

Založení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. Odstranění nepřesnosti či nejednoznačnosti, nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky, mezery v ochraně práv společníků.

Cíle návrhu změny zákona

Tímto návrhem se sleduje zjednodušení a zlevnění vstupu do podnikání, zefektivnění procesu na straně státu i uživatele a propojení současných systémů a dohánění deficitu ve vztahu k jiným zemím, kde již obdobná úprava funguje.

Podnikatelé se mají věnovat ekonomické činnosti a nemarnit čas na úřadech. Digitalizace startu podnikání odstraní jak byrokracii, tak i časové a finanční transakční náklady, které začínající podnikatelé musí řešit. Zároveň umožní zvýšit produktivitu veřejné správy pomocí automatizace jednotvárných a opakujících se úkonů, což ušetří nemalé finanční prostředky i státu. V současné době trvá zřízení volné živnosti týden (5 pracovních dní) a stojí 1.000 Kč. Založení a vznik společnosti je rovněž teoreticky možný do týdne za nejnižší možný náklad okolo 5.000 Kč. V praxi však, pokud podnikatel nevyužije služeb soukromých zprostředkovatelů, trvá založení a vznik společnosti mnohem déle. Rozšířený soukromý byznys se zprostředkováním založení společnosti, jímž si podnikatelé s řešením byrokracie státní správy vypomáhají, i nelichotivá pozice České republiky v žebříčku Světové banky, dokládá, že Česká republika je v digitalizaci startu podnikání výrazně pozadu za státy, jako je Velká Británie nebo Estonsko. Implementace návrhu pomůže tento deficit dohnat. Návrh spočívá v propojení již existujících informačních systémů veřejné správy v nové, uživatelsky přívětivé aplikaci, která zautomatizuje mnoho činností dnes prováděných ručně úředníky nebo notáři.

Stav legislativního procesu

Projednávání návrhu novely je navrženo na pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny, která začíná od 10.09.2019.

Přehled sledovaných změn právní úpravy ve specializaci naší advokátní kanceláře

Právní specializaceNovelizovaný zákonÚčinnostPopis změn zákonaSněmovní tisk
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEZaložení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. VÍCE INFORMACÍ...446/0, 02.04.2019
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEK odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. VÍCE INFORMACÍ...207/0, 14.06.2018
Stavební právoStavební zákonNEPřipravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. VÍCE INFORMACÍ...383/0, 25.01.2019
Realitní právoObčanský zákoníkNEZjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesnění práv a povinností vlastníka jednotky, zejména při provádění správy bytu a oznamovací povinnosti. Řešení otázek předkupního práva k bytové jednotce a mnoho dalšího přináší tento odborný článek. VÍCE INFORMACÍ...411/0, 06.09.2019
Insolvenční právoInsolvenční zákon01.10.2019Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. VÍCE INFORMACÍ...Novela je v účinnosti

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...