Poslední aktualizace: |

Připravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy.

Obecně závazná stanoviska

Dle předkladatelů novely, nutnost zajišťování závazných stanovisek obecně vytváří ve stavebně-právní praxi nemálo zbytečné překážky pro žadatele (stavebníky, developery). Někdy dochází k požadování nesplnitelných či vzájemně neslučitelných podmínek k provedení stavebního záměru ze strany dotčených orgánů státní správy. Jindy se zase dotčené orgány dopouští nezákonných průtahů při vydávání závazných stanovisek nezbytných pro stavební či územní řízení.

Novela stanovuje orgánům územního plánování a stavebním úřadům povinnost, neprodleně po zahájení řízení, obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů.

V případě, že dotčený orgán závazné stanovisko v zákonné 30denní lhůtě nevydá, platí fikce, že vydal závazné stanovisko bez podmínek.

Novela dále umožňuje žadateli (stavebníkovi, developerovi) potřebná závazná stanoviska zajistit a připojit je k žádosti. Pokud tak neučiní, nebo je nezajistí všechny, musí tak učinit příslušný stavební úřad nebo orgán územního plánování.

Stav legislativního procesu

Projednávání novely je navrženo na pořad 34. schůze poslanecké sněmovny, která začíná 10.09.2019.

Přehled sledovaných změn právní úpravy ve specializaci naší advokátní kanceláře

Právní specializaceNovelizovaný zákonÚčinnostPopis změn zákonaSněmovní tisk
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEZaložení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. VÍCE INFORMACÍ...446/0, 02.04.2019
Korporární právoZákon o obchodních korporacíchNEK odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. VÍCE INFORMACÍ...207/0, 14.06.2018
Stavební právoStavební zákonNEPřipravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. VÍCE INFORMACÍ...383/0, 25.01.2019
Realitní právoObčanský zákoníkNEZjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesnění práv a povinností vlastníka jednotky, zejména při provádění správy bytu a oznamovací povinnosti. Řešení otázek předkupního práva k bytové jednotce a mnoho dalšího přináší tento odborný článek. VÍCE INFORMACÍ...411/0, 06.09.2019
Insolvenční právoInsolvenční zákon01.10.2019Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. VÍCE INFORMACÍ...Novela je v účinnosti

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...