Poslední aktualizace: |

Časté dotazy směřují k tomu, zda bude mít uzavření manželství vliv stávající majetek snoubenců a dále, jak nejlépe uzavřít předmanželskou smlouvu, která bude řešit majetek budoucích manželů, od doby kdy vstoupí do manželství.

Majetek snoubenců před uzavřením manželství a po jeho uzavření

Nejdříve je nutno poznamenat, že majetek snoubenců nabytý před uzavřením manželství zůstává ve výlučném vlastnictví toho kterého manžela i po uzavření manželství.

Tento majetek se může stát součástí společného jmění manželů např. na základě předmanželské smlouvy.

Dále může během trvání manželství dojít k tomu, že je výlučný majetek jednoho manžela použit na majetek ve společném jmění manželů. Může jít např. o úspory jednoho z manželů, které jsou jsou použity na rekonstrukci bytové jednotky, která je ve společném jmění manželů. V tomto případě se jedná o tzv. majetkový vnos jednoho manžela do společného jmění. Vypořádání vnosu se potom většinou řeší v souvislosti s rozvodem manželství.

Předmanželská smlouva

Předmanželskou smlouvou si mohou snoubenci upravit majetkový režim odlišně od zákonného majetkového režimu společného jmění manželů. Budoucí manželé mohou zvolit mezi následujícími smluvními režimy jejich budoucího společného jmění manželů:

  1. Režim odděleného jmění manželů.
  2. Režimu vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
  3. Režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů, oproti standardnímu zákonnému režimu.

Předmanželská smlouva musí mít formu notářského zápisu, který musí být realizován notářem. Notářský zápis lze provést v naší advokátní kanceláři našim spolupracujícím notářem, který k nám pravidelně dochází.

Rovněž je možné notářský zápis uzavřít na základě plné moci podepsané klientem. V závislosti na intenzitě a kvalitě spolupráce s klientem, míře důvěry, složitosti případu a hodnoty věci, lze sjednat zcela přesné nebo volnější podmínky plné moci. V plné moci může být také uveden doslova přesný text notářského zápisu, který bude za klienta uzavřen. V tomto případě má klient absolutní jistotu o obsahu budoucího notářského zápisu. V jiných situacích lze přesné znění notářského zápisu nechat na naší AK a plnou moc lze sepsat v i ve zcela obecném znění, i pro více notářských zápisů.

Klienti potom mohou nezávisle na sobě podepsat ověřeně plné moci a zaslat je naší AK. Notářský zápis může být klientům okamžitě po sepsání doručen v ověřeném elektronickém originále nebo později, v papírovém originále poštou. AK může také za klienta ihned provést veškerá další podání nebo úkony, v souvislosti s předmětným notářským zápisem.

Proces realizace předmanželské smlouvy

  1. Nejdříve si budoucí snoubenci vyjasní jejich představu o jejich budoucím manželském majetkovém režimu.
  2. Následně uzavřou předmanželskou smlouvu notářským zápisem. Předmanželská smlouva nabývá účinnosti uzavřením manželství.
  3. Aby měla předmanželská smlouva pro manžele větší smysl, měla by být zveřejněna v notářské centrální evidenci. Toto se provede tak, že novomanželé po uzavření manželství – opět možno prostřednictvím naší advokátní kanceláře – požádají notáře o zveřejnění předmanželské smlouvy v centrální evidenci. Současně je nuto požádat notáře – opět možno prostřednictvím naší advokátní kanceláře – změnu příjmení uvedeného v předmanželské smlouvě, pokud v souvislosti s uzavřením manželství došlo ke změně. K tomu je nutno doložit ověřenou kopii oddacího listu a občanský průkaz se změněným příjmením.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Formát, název a stručný popis smluvního či jiného právního vzoruPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Předmaželská smlouva formou notářského zápisu-zdarma 618.02.2019 Stáhnout

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde. Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi