Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

2021-10-07T21:02:50+02:0004.10.2021|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost neza [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

2021-10-07T21:04:19+02:0010.09.2021|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: , |

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]

Otevření či zrušení bankovního účtu cizince nebo jeho firmy v české bance

2021-08-21T11:25:03+02:0001.02.2020|Kategorie: Všeobecně k pobytu cizinců|Právní specializace: |

V poslední době je zejména pro cizince z některých třetích států stále složitější, a často nemožné otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance. Banky odmítají pro obchodní společnosti v nichž figurují cizinci zřídit bankovní účet a stejně tak i samotným cizincům, zvláště pokud nemají p [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

2021-08-21T11:22:24+02:0027.09.2019|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: |

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

2021-08-21T11:23:13+02:0026.05.2019|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: |

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, [...]

Založení společnosti s.r.o. cizincem

2021-08-21T11:23:49+02:0007.05.2019|Kategorie: Všeobecně k pobytu cizinců|Právní specializace: |

Naše advokátní kancelář garantuje založení a zápis spol. s .r.o. do obchodního rejstříku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy klient podepíše v advokátní kancelář plnou moc, včetně vyřízení živnostenského listu. Klient se nemusí o nic starat a nikam chodit. Dále je potřeba, aby klient advokátní kancelá [...]

Smluvní pokuta

2021-08-10T17:34:01+02:0023.12.2017|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: |

Ve smlouvě musí být dostatečně jasně a srozumitelně definována smluvní povinnost na které se smluvní pokuta vztahuje. Někdy se může jedna smluvní pokuta vztahovat k porušení více smluvních povinností a z textu smlouvy nemusí být jasné, zda je nutné porušení všech těchto povinností najednou [...]

Neplatnost výpovědi nájmu pozemku pro rozpor s dobrými mravy

2021-08-10T17:34:02+02:0005.11.2017|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: |

I pokud je formálně správně podaná výpověď nájmu pozemku v souladu s nájemní smlouvou, může být takováto výpověď soudem shledána neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Přestože pronajímatel podá nájemci pozemku řádnou výpověď, v souladu s nájemní smlouvou, a to ať již s uvedením důvodu nebo bez uvede [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

2021-08-10T17:34:02+02:0004.11.2017|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: |

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledávku vyšší o více než 50% její hodnoty zjištěné v i [...]

Název