Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

2021-10-07T21:04:09+02:0008.09.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: , |

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování [...]

Zajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízení

2021-10-07T21:05:14+02:0006.09.2021|Kategorie: Trestní řízení|Právní specializace: , |

Je metoda pachové identifikace skutečně spolehlivá? Lze důkaz pachovou stopou provedený v hlavním líčení zpochybnit? Odpovědi na tyto otázky přináší tento článek. Prokázaná nespolehlivost pachové stopy v konkrétních případech naší advokátní praxe Zpochybnění pachové stopy je mimořádně obtížené, ale [...]

COVID 19 – odpovědnost za trestný čin šíření nakažlivé nemoci

2021-10-07T21:05:24+02:0004.09.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: , |

Pokud jsem pozitivní na COVID 19 a pohybuji se mezi lidmi, mohu být odsouzen a potrestán za trestný čin šíření nakažlivé nemoci? Jaký mi hrozí trest? Jak je to, jen když nerespektuji nařízenou karanténu? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další přináší tento článek. Povaha nemoci COVID 19 z hlediska tr [...]

Pomluva – trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt

2021-10-07T21:00:50+02:0002.09.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: , |

Kdy je pomluva trestným činem, přestupkem nebo občanskoprávním deliktem? Jak se mohu domoci finančního odškodnění za pomluvu? Těmito otázkami, a mnohým dalším, se zabývá tento článek. Trestný čin pomluvy Podle § 184 trestního zákoníku je trestným činem pomluvy když někdo o jiném sdělí nepravdivý úda [...]

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

2021-08-11T22:07:28+02:0005.05.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: |

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných a psychotropních látek se považuje za větší než malé. Ústavní soud dále zrušil nařízení vlády stanovující, k [...]

Osoba zadržená policií – jak zjistit informace

2021-07-18T21:47:53+02:0004.07.2019|Kategorie: Trestní řízení|Právní specializace: |

Při podezření na zadržení, zajištění nebo zatčení osoby blízké se zpravidla příbuzní nebo přátelé zadržené osoby snaží co nejrychleji zjistit co se stalo a kde se zadržená osoba nachází. V těchto případech je s těmito dotazy často kontaktována naše advokátní kancelář. Obecně lze říci, že policie v t [...]

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR

2021-07-18T21:47:54+02:0003.03.2015|Kategorie: Trestní řízení|Právní specializace: |

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebně Policie ČR. Jiným slovy řečeno ESLP rozhodl, že Česká republika porušila Čl. 3 Evropské Úmluv [...]

Název