Žádost o státní občanství ČR

2021-10-07T20:41:52+02:0006.10.2021|Kategorie: Státní občanství České republiky|Právní specializace: , |

Článek se zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR (naturalizace), dále nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a průběhem řízení o žádosti. Náležitosti žádosti o státní občanství Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba dolo [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

2021-10-07T21:02:40+02:0002.10.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, partnerka). Tento článek se obdobně vztahuje i na výslechy prováděné v [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

2021-10-07T20:53:04+02:0030.09.2021|Kategorie: Soudní a správní řízení ve věcech pobytu cizinců|Právní specializace: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů. Podle zákona o pobytu cizinců má [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2021-10-07T21:03:12+02:0028.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná pr [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

2021-10-07T21:03:01+02:0026.09.2021|Kategorie: Správní vyhoštění a zajištění cizince, nežádoucí osoba, povinnost opustit území, výjezdní příkaz|Právní specializace: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o zkrácení této doby správního vyhoštění. Více podrobností, jakož i vzory žádostí jsou uvedeny v tomto článku. Žádost o zkrácení doby správního vyhoštění u občanů ze 3. státu Cizinec může podat [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)

2021-10-07T20:54:03+02:0024.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem jednotlivýc [...]

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR

2021-10-07T21:03:23+02:0022.09.2021|Kategorie: Dlouhodobý a trvalý pobyt občana ze 3. státu|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, pro různé pobytové situace cizinců. Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem žádostí o prodloužení dlouhodobého pobytu pro různé pobytové situace [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

2021-10-07T21:03:33+02:0020.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců (manžel, rodič, potomek). Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informac [...]

Bezvízový styk

2021-10-07T20:59:05+02:0018.09.2021|Kategorie: Krátkodobé vízum a bezvízový styk|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky v rámci bezvízového styku. K obsahu článku Článek obsahuje nejdříve informace k problematice pobytu na území České republiky v rámci bezvízového styku (viz 2. kapitola článku). V rámci prémiového obsahu článk [...]

Název