Tato stránka je přístupná jen držitelům předplatného

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde. Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k této stránce:

Seznam všech kategorií smluvních a právních vzorů ke stažení

Název a stručný popis
Antidiskriminační zákon - výzvy - žaloby, dohody o narovnání
Bytové spoluvlastnictví
Čestná prohlášení a další vzory k žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana eu
Datové schránky
Dispozice s obecní nemovitostí - doložky o schálení uzavření smlouvy orgánem obce (města)
Dohody o narovnání
Formuláře PDF upravené k vyplnění
GDPR - souhlasy se zpracováním osobních údajů - prohlášení o zpracování, česky, anglicky
Koupě bytové jednotky s úschovou kupní ceny
Koupě bytové jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů - s úschovou kupní ceny - hypotéka
Koupě bytové jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů - s úschovou kupní ceny - vlastní prostředky, SBKS
Koupě podílu na bytové jednotce bez úschovy kupní ceny
Koupě pozemku bez úschovy kupní ceny
Koupě pozemku zatíženého vzájemným předkupním právem vlastníka stavby
Koupě, prodej nemovitostí a věcná břemena
Ministerstvo vnitra - OAMP MV - konzulát ČR, pobyty cizinců
Nájem nebytových prostor
Nájemní smlouvy na bytové jednotky
Nájmy nemovitostí
Návrhy registrovaného partnera - manžela - druha OAMP MV či policii, při zrušení partnerství, rozvodu manželství, rozchodu
Obecné šablony smluv a právních dokumentů
Odvolání ve správním řízení o přestupku
Opatření proti nečinnosti OAMP MV - 1
Podání soudu ve věcech mezinárodního rozvodu
Podání ve správním řízení - pobyty cizinců
Podnět MV ke zrušení hlášeného pobytu cizince na adrese nemovitosti
Podnět soudu k zahájení řízení ohledně neoprávněného užívání sídla na adrese nemovitosti
Pracovní smlouvy
Právní vzory pro cizince - 1
Právní vzory pro cizince - 2
Předmanželské smlouvy formou notářského zápisu
Přechodný pobyt - 1
Přechodný pobyt - 2
Přihláška pohledávky do dědictví
Přihlášky pohledávek
Realitní právo
Smlouva o nájmu bytu či domu k bydlení
Smlouvy o dílo - výstavba
Smlouvy o převodu obchodního podílu ve spol. s r.o
Smlouvy o vedení účetnictví
Smlouvy o výkonu funkce v s.r.o. a zprávy o vztazích
Smlouvy o zápůjčce bezúročné
Smlouvy o zápůjčce s úrokem
Spolky
Správní žaloby - pobyty cizinců
Stanovy SVJ - společenství vlastníků
Státní občanství ČR
Státní občanství ČR - životopis - žádost
Svobodný přístup k informacím
Šablony a formuláře smluv a právních dokumentů
Šablony konkrétních právních dokumentů
Ukončení nájmu bytu - domu k bydlení - výhodné pro nájemce
Úmluva osn o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (cisg) - podání soudu a smluvní vzory
Úřad práce
Všeobecné obchodní podmínky pro eshop - spotřebitelské smlouvy
Všeobecný právní servis pro stálé klienty
Vymáhání peněžitého zadostiučinění
Výpověď nájmu pozemku na němž stojí stavba ve vlastnictví nájemníka
Zajištění a utvrzení dluhů - uznání dluhu - směnky
Založení jednočlenné spol. s r.o
Založení spolku (stanovy a vše ostatní)
Založení vícečlenné spol. s r.o
Zaměstnání a pobyt cizinců
Zbrojní průkaz
Zneužívání adresy nemovitosti
Zrušení spolku s likvidací
Živnostenký úřad

Seznam všech smluvních a právních vzorů ke stažení

Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Blanketní odvolání obviněného z přestupkuProti rozhodnutí o přestupku, s popisem výroku rozhodnutíFOVzordocx
Čestné prohlášení a souhlas jednatele a společníkaPro zápis do ORFO x SROVzordocx
Čestné prohlášení a souhlas jednatele a společníkaPro zápis do ORFO x SROVzordocx
Čestné prohlášení a souhlasPro účely likvidace spolkuFOVzordocx
Čestné prohlášení a souhlasPro účely likvidace spolkuFOVzordocx
Čestné prohlášení k době pobytu na území ČRPokud tyto údaje nejsou v životopisuK žádosti o udělení státního občanstvíVzordocx
Čestné prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnostiK částečnému doplnění ručně po vytištěníVzordocx
Čestné prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Čestné prohlášeníObecnéVzordocx
Dohoda o narovnáníMimosoudní ukončení soudního sporuFO x SROVzordocx
Dohoda o narovnánípřed podáním žaloby na nemajetkovou újmy za diskriminaci uchazeče o zaměstnání z důvodu věkuSRO x FONVzordocx
Dohoda o narovnáníVrácení peněz získaných podvodným jednáním (tabulka splátek)FON x FOPVzorxlsx
Dohoda o narovnáníVrácení peněz získaných podvodným jednánímFON x FOPVzordocx
Dohoda o ukončení nájmuBytové jednotkyVhodné použít s předávacím protokolem a vyúčtováním v této kategorii vzorůVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostListina přítomných na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostPlná moc k účasti na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostSmlouva o výkonu funkceVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostZápis z valné hromadyVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostListina přítomných na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostPlná moc k účasti na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostSmlouva o výkonu funkceVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostZápis z valné hromadyVzordocx
Doložka ke smlouvě podle § 41 zákona o obcíchPotvrzení orgánu města o schválení dispozice s obecním majetkemPro připojení ke smlouvěVzordocx
Doložka ke smlouvě podle § 41 zákona o obcíchPotvrzení orgánu obce o schválení dispozice s obecním majetkem, univerzálníPro připojení ke smlouvěVzordocx
Doložky ke smlouvě podle § 41 zákona o obcíchVíce variant doložek pro různé typy smluvPro vložení do smlouvyVzordocx
Dopis MVdoplnění dokladu o bezdlužnosti, resp. dokladu o povolení splátek dluhu na sociálním a důchodovém pojištění, v řízení o prodloužení dlouhodobého pobytu jednatele sroVzordocx
Exekuční návrh na odstranění stavbyJedna stavbaFO x FOVzordocx
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvyeshopspotřebitelVzordocx
Generální plná mocVzordocx
Jednoduché smluvní, dohodnuté s pronajímatelem vyúčtování služeb při skončení nájmu bytové jednotkyvhodné k použtí s dohodou o ukončení nájmu v této kategorii
Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovousmlouva o advokátní úschově k této kupní smlouvěVzordocx
Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovouVzordocx
Kupní smlouva na bytovou jednotu vymezenou dle zák. o vlastnictví k bytům, hypotéka, advokátní úschova a ověřovací doložka na podpisVzordocx
Kupní smlouva na bytovou jednotu vymezenou dle zák. o vlastnictví k bytům, kupní cena z prostředků kupujícího, adv. úsch., ověř. dolož. na podpisVzordocx
Kupní smlouva na podíl na bytové jednotce, bez úschovy kupní cenyVzordocx
Kupní smlouva na podíl na pozemku s předkupním právem, jehož součástí je stavba, s úschovou kupní u notářeVzordocx
Kupní smlouva na pozemek kupní cena placena zálohou, předem, bez úschovy kupní cenyVzordocx
Kupní smlouva na pozemek, zřízení služebnosti cesty, bez úschovyVzordocx
Listina přítomnýchVzordocx
Listina přítomnýchVzordocx
Mezinárodní kupní smlouva (purchase agreement, договор купли продажи)Rozhodčí doložka HKAK Praha, INCOTERMS 2010 FCAEN, RJVzordocx
Návrh Ministerstvu vnitra ke zrušení místa hlášeného pobytu cizince dle § 98a odst. 2 zákona o pobytu cizincůVzor.docx
Návrh na EPR, nemajetková újma zásahem do osobnostiFyzické napadení bez poškození zdravíData pro import do EPRVzordocx
Návrh na EPR, nemajetková újma zásahem do osobnostiFyzické napadení bez poškození zdravíData pro import do EPRVzorpdf
Návrh na EPR, nemajetková újma zásahem do osobnostiFyzické napadení bez poškození zdravíData pro import do EPRVzorxml
Návrh na rozvod manželství občana ČR a Německaspornýprávo EUVzordocx
Návrh na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilí – prodloužení desetidenního vykázání Policie ČRVzor.docx
Obecná plná moc pro fyzickou osobu (FO)Vzor.docx
Obecná žádost bez čj. nebo sp. zn.zpravidla aresovaná FONdokument bez hlavičky (loga)Vzordocx
Obecná žádost s čj. nebo sp. zn.zpravidla adresovaná soudu nebo jinému orgánudokument bez hlavičky (loga)Vzordocx
Obchodní podmínkyeshopVzor.docx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV, blanketní (bez odůvodnění)Se žádostí o nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání1 účastník řízeníVzordocx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV, blanketní (bez odůvodnění)Se žádostí o nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání2 účastníci řízeníVzordocx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MVpřechodný pobyt rodinného příslušníka EUžadatel má vyhoštění a uvedl nepravdivé údaje v žádostiVzordocx
Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebozaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavateleVzor.pdf
Oznámení nájemce pronajímateli o spolužijící osobě (rodinného příslušníka cizince) v pronajatém bytěVzor.docx
Plná moc k založení spol. s r.oVzor.docx
Plná moc k založení spol. s r.oVzor.docx
Plná moc ke zřízení a jakýmkoli úkonům ohledně datové schránky fyzické osoby (osobní, profesní nebo živnostenské)Vzor.docx
Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o.českyVzor.docx
Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o.Доверенность для информационого ящика директора spol. s r.o.ČJ, RUVzordocx
Plná moc obecná, Общая доверенностZmocnitel je fyzická osobaČJ, RJVzordocx
Plná moc obecnáZmocnitel je fyzická osobaČJVzordocx
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavateleVzor.docx
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužnostíVzor.docx
Podnět jednoho registrovaného partnera ke zrušení přechodného pobytu druhého partnera po podání návrhu soudu na zrušení partnerstvíVzor.docx
Podnět Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců k zahájení přezkumného řízení ve věci žádosti o trvalý pobyt pro abcenci pobytu na územíCizinec nepodal odvolání v odvolací lhůtěK podání zmocněncemVzordocx
Podnět Ministerstvu vnitra ke zrušení místa hlášeného pobytu cizince z úřední povinnostiVzor.docx
Podnět vlastníka nemovitosti soudu ohledně neoprávněného sídlaZrušení adresy sídla spol. s r.oVzor.docx
Potvrzení společnosti o převzetí hotovostního vkladu od správce vkladupo zápis společnosti do ORSROVzordocx
Pozvánka na členskou schůzi spolkuVzor.docx
Pracovní smlouva pro cizince ze 3. státůvhodná pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartuVzor.docx
Pracovní smlouva pro občany ČR, na zkrácený úvazekzákladní vzorVzor.docx
Pracovní smlouva pro občany ČRzákladní vzorVzor.docx
Prohlášení (souhlas) odpovědného zástupceVzor.pdf
Prohlášení o nevyužití předkupního právaVzor.docx
Prohlášení správce vkladuvklad složen banceSROVzordocx
Prohlášení správce vkladuvklad složen v hotovosti správci vkladuSROVzordocx
Prohlášení správce vkladuVzor.docx
Protokol o předání staveništěVzor.docx
Předávací protokol a prohlášení o úplnosti podkladů předávaných likvidátoruVzor.docx
Předávací protokol bytové jednotky při skončení nájmuvhodné k použtí s dohodou o ukončení nájmu v této kategoriiVzor.docx
Předávací protokol v souvislosti s prodejem bytové jednotky dle kupní smlouvyVzor.docx
Předmaželská smlouva formou notářského zápisudelší, podrobnějšíVzor.docx
Předmaželská smlouva formou notářského zápisukratší, jednoznačnějšíVzor.docx
Předžalobní výzva na nemajetkovou újmu v penězích za diskriminaci uchazeče o zaměstnání z důvodu věkuVzor.docx
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilostiVzor.pdf
Přihláška pohledávky do dědictví (s.r.o. x FO, kupní cena za zboží)výpočty pohledávkyVzor.xlsx
Přihláška pohledávky do dědictví (s.r.o. x FO, kupní cena za zboží)Vzor.docx
Přihláška pohledávky do dědictví (SVJ x FO, dlužné zálohy a poplatky za služby)Vzor.docx
Rozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanstvíDluh na zdravotním pojištěníVzordocx
Seznam členů spolkuVzor.docx
Směnka (blankosměnka) vlastní k zajištění vrácení zápůjčky, s doplňujícím prohlášením o zajištěníFO x FOVzor.docx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplění na PCSRO x FOVzordocx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplnění na PC, s doplňujícím textem blakosměnkyFO x FOVzordocx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplnění na PC, s doplňujícím textem blakosměnkySRO x FOVzordocx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplnění na PCFO x FOVzordocx
Smlouva o advokátní úschově originálu kupní smlouvy a kupní ceny ke kupní smlouva na bytovou jednotu, část kupní ceny formou hypotékyVzor.docx
Smlouva o advokátní úschově originálu kupní smlouvy a kupní ceny ke kupní smlouva na bytovou jednotu, kupní cena z vlastních prostředků kupujícíhoVzor.docx
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služebpro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložitVzor.docx
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služebpro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložitVzor.docx
Smlouva o dílodřevostavba rodiného domu (s.r.o. x s.r.o.)Vzor.docx
Smlouva o nájmu bytové jednotky a garážového stáníJednotka vymezena dle NOZPodrobná, na dobu neurčitou, FO, manželé na straně pronajímatele manželéVzordocx
Smlouva o nájmu bytové jednotkyStručnější, na 1 stranuSlužby paušální částkou bez vyúčtováníVzordocx
Smlouva o nájmu bytové jednotkyStručnějšíSlužby paušální částkou bez vyúčtováníjistota (kauce)
Smlouva o nájmu bytu (místnosti, domu) určeného k bydleníVzor.docx
Smlouva o nájmu nebytových prostorhotel (město x FO)Vzor.docx
Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., jednoduchá, bez záruk a zajištění, platba ceny za převod v hotovostiVzor.docx
Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., po jeho rozdělení notářským zápisem, před zápisem změn do OR, jednoduchá, bez záruk a zajištění, uzavřená jedním zmocněncem, na základě plné moci. Ceny za převod placena v hotovostiVzor.docx
Smlouva o smlouvě budoucí k uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotu vymezenou dle zák. o vlastnictví k bytůmVzor.docx
Smlouva o vedení účetnictvíPodrobnějšíSRO x SROVzordocx
Smlouva o vedení účetnictvíStručnějšíFO x FO (živnostenští podnikatelé)Vzordocx
Smlouva o vedení účetnictvíStručnějšíSRO x SROVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz bezúročnáZajištění smluvní pokutouFO x FOVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz bezúročnáZajištění smluvní pokutouSRO x FOVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročnáZajištění ručitelem a smluvní pokutouFO x FOVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročnáZajištění smluvní pokutouFO x FOVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročnáZajištění smluvní pokutouSRO x SROVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz s úrokemZajištění smluvní pokutouFO x FOVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz s úrokemZajištění smluvní pokutouSRO x FOVzordocx
Souhlas s umístěním sídla do budovyvlastníkem budovy je SROpro nově zakládanou společnostVzordocx
Souhlas s umístěním sídla spolku do bytové jednotkyVzor.docx
Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracovánínewsletterv angličtiněVzordocx
Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracovánínewsletterv češtiněVzordocx
Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracovánívelký eshopVzor.docx
Společné čestné prohlášení manželůO spolužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerůSoužití ve společné domácnostiK částečnému doplnění ručně po vytištěníVzordocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerůSoužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Správní žaloba proti rozhodnutí KomiseZamítnutí žádosti o dlouhodobý pobyt pro pozdní doložení dokladů o příjmu až v odvoláníÚspěšná žaloba i odkladný účinekVzordocx
Stanovy spolkuJednodušší1 statutární orgán (předseda)Vzordocx
Stanovy SVJNěkteří členové nabyli jednotky dle zákona o vlastnictví bytůÚplné znění po změnách notářským zápisem, delší, podrobnějšíVzordocx
Stanovy SVJNOZKratší, kvalitně zpracovaná verzeVzordocx
Stručné písemné vyjádření a doplnění dokumentů na výzvu MV k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutíVzor.docx
Tabulka výpočtů k vložení do dokumentu jednoduchého smluvního, dohodnutého s pronajímatelem vyúčtování služeb při skončení nájmu bytové jednotkyVzor.xlsx
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízumK vyplňování na PC či tabletu, výhodné rodinu a pro opakované použitíČJ, EN, 2019Formulářpdf
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízumK vyplňování na PC či tabletu, výhodné rodinu a pro opakované použitíČJ, RU, 2012Formulářpdf
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti (zelený, rok 2015 až 2021)K vyplňování na PC či tabletu, výhodné pro rodinu a pro opakované použitíČJ, ENFormulářpdf
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti (zelený, rok 2015 až 2021)K vyplňování na PC či tabletu, výhodné pro rodinu a pro opakované použitíČJ, ENFormulářpdf
Upravený formulář žádosti o trvalý, přechodný pobyt a o prodloužení přechodného (fialový, rok 2015 až 2021)K vyplňování na PC či tabletu, výhodné pro rodinu a pro opakované použitíČJ, ENFormulářpdf
Usnesení soudu přiznávající odkladný účinekvydáno na základě vzorů zde ke staženírok 2016Vzorpdf
Usnesení soudu přiznávající odkladný účinekvydáno na základě vzorů zde ke staženírok 2018Vzorpdf
Uznání dluhu formulářovés dohodou o splátkáchVzor.docx
Uznání dluhufyzické nepodnikající osobyVzor.docx
Vyjádření a doplnění podkladů k výzvě OAMP MV k odstranění vad žádosti o trvalý pobyt – nedoložení dokladů o úhrnném měsíčním příjmu – 3 společně posuzované osoby (rodina) – k podání zmocněncemVzor.docx
Vyjádření zaměstnavatele, pro účely žádosti o pracovní povoleníVzor.pdf
Výpověď nájmu nájemcemsporná platnost smlouvysmírné jednání stran (FO x FO)Vzordocx
Zápis z ustavující schůze spolkuVzor.docx
Zápis ze schůze spolku o jeho zrušeníVzor.docx
Zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích v jednočlenné s.r.o.Vzor.docx
Žádost o dlouhodobé vízum EN verzeVzor.pdf
Žádost o dlouhodobé vízum RU verzeVzor.pdf
Žádost o dlouhodobý, trvalý pobyt a prodloužení (zelený formulář)Vzor.pdf
Žádost o konání jednání v nepřítomnosti obviněnéhoUniverzální (nemusí být vždy soudem akceptováno) pro hlavní líčení i veřejné zasedáníK částečnému doplnění ručně po vytištění
Žádost o přechodný, trvalý pobyt a prodloužení (fialový formulář)Vzor.pdf
Žádost o státní občanstvížadatelkaPsané volnou formouŠablona, příkladdocx
Žádost o zaměstnaneckou kartu EN verzeVzor.pdf
Žádost o zaměstnaneckou kartu RU verzeVzor.pdf
Žádost o zbrojní průkazVzor.pdf
Žádost o zkrácení správního vyhoštěníCizinec ze 3. státu, po uplynutí 1 poloviny dobyK podání do datové schránkyVzordocx
Žádost proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení)Ve věci žádosti o přechodný pobytPodání samotným žadatelem, datovou schránkouVzordocx
Žádost proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení)Ve věci žádosti o přechodný pobytPodání zmocněncem žadatele, datovou schránkouVzordocx
Žádost zastupitele obce nebo kraje dle zák. svob. příst. k info., o poskytnutí informací a dokumentace k nekvalitně provedené stavební veřejné zakázceVzor.docx
Životopis žadatelkyK žádosti o státní občanstvípro případ 5letého trvalého pobytuŠablona, příkladdocx
Životopis žadatelkyK žádosti o státní občanstvípro případ 10letého dlouhodobého+trvalého pobytuŠablona, příkladdocx