Tato stránka je přístupná jen držitelům předplatného

Pokud máte předplatné, přihlaste se [ZDE].

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující možnosti jeho získání:

Předplatná prémiového obsahu všech právních návodů

Tato předplatná umožňují přístup ke všem vzorům na této stránce a dále i k prémiovému obsahu všech právních návodů, včetně často kladených otázek (FAQ). Vzory v kategorii "Právní návody..." jsou držiteli předplatného také k dispozici v jednotlivých právních návodech. Držitel předplatného má možnost tyto vzory vyhledávat globálně na této stránce nebo jednotlivě, v rámci prémiového obsahu jednotlivých právních návodů. Vzory, které nejsou v kategorii "Právní návody..." jsou k dispozici jen na této stránce.

Předplatná právních vzorů

Tato předplatná umožňují přístup jen ke vzorům na této stránce. Tyto předplatná se nevztahují na prémiový obsah právních návodů.

Co když mám pouze předplatné jednotlivého právního návodu?

Předplatné prémiového obsahu jednotlivého právního návodu se vztahuje jen na prémiový obsah toho kterého návodu a na případné právní vzory v něm obsažené. Tento druh předplatného neumožňuje přístup k této stránce se všemi právními vzory.

Seznam právních vzorů ke stažení

Kategorie vzoruNázev souboruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíDatum aktualizaceFormát
Dispozice s obecní nemovitostí - doložkyDoložka ke smlouvě podle § 41 zákona o obcích (01)Vzor doložky ke smlouvě podle § 41 zákona o obcích. Potvrzení orgánu obce o schválení dispozice s obecním majetkem, Univerzální vzor. Pro připojení ke smlouvě.25.05.2022docx
Dispozice s obecní nemovitostí - doložkyDoložka ke smlouvě podle § 41 zákona o obcích (02)Vzor doložky ke smlouvě podle § 41 zákona o obcích. Potvrzení orgánu obce o schválení dispozice s obecním majetkem, Univerzální vzor. Pro vložení do textu smlouvy.25.05.2022docx
Právní návody - Nežádoucí osoba (12)Žádost o výmaz (01)Žádost o výmaz údajů z evidence nežádoucích osob a ze Schengenského informačního systému, případně o sdělení, že žadatel již není v těchto evidencích evidován. Tato žádost je vhodná pro situaci, kdy se žadatel nachází na území ČR. Určeno k podání žadatelem do datové schránky.23.05.2022docx
Právní návody - Nežádoucí osoba (12)Žádost o výmaz (02)Žádost o výmaz údajů z evidence nežádoucích osob a ze Schengenského informačního systému, případně o sdělení, že žadatel již není v těchto evidencích evidován. Tato žádost je vhodná pro situaci, kdy se žadatel nachází na území ČR. Určeno k podání žadatelem doporučenou poštou.23.05.2022docx
Právní návody - Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince (8)Žádost proti nečinnosti MV (01)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o trvalý pobyt, podané po 5 letech pobytu podanou na území ČR, u OAMP MV. Žádost je určena k podání žadatelem doporučenou poštou.25.05.2022docx
Právní návody - Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince (8)Žádost proti nečinnosti MV (02)Vzor žádosti o uložení opatření proti nečinnosti OAMP MV (průtahy v řízení), v řízení o žádosti o trvalý pobyt, podané po 5 letech pobytu podanou na území ČR, u OAMP MV. Žádost je určena k podání žadatelem datovou schránkou.25.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (14)Vzor rozkladu proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství (01)Vzor rozkladu (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem do datové schránky.17.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (14)Vzor rozkladu proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství (02)Vzor rozkladu (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem (odeslání) žadatelem doporučenou poštovní zásilkou.30.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (29)Příklad žádosti žadatelky o státní občanstvíPsané volnou formou30.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (29)Příklad životopisu žadatelky k žádosti o státní občanství (01)Pro situaci 10letého pobytu na území ČR (tj. trvalý pobyt je kratší než 5 let).30.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (29)Příklad životopisu žadatelky k žádosti o státní občanství (02)Pro situaci 5letého trvalého pobytu na území ČR.30.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (30)Vzor čestného prohlášení k době pobytu v ČR (01)Vzor čestného prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost po 10 letech pobytu na území.18.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (30)Vzor čestného prohlášení k době pobytu v ČR (02)Vzor čestného prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost po 5 letech pobytu na území (tj. cizinec má již 5 let trvalý pobyt).18.04.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (31)Čestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti 01Vzor čestného prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, bez uvedení výše výživného.02.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (31)Čestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti 02Vzor čestného prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného a doby jeho placení.15.03.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (31)Čestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti 03Vzor čestného prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného.02.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 01Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 02Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou samotným žadatelem.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 03Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 04Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání datovou schránkou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 05Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou samotným žadatelem.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 06Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou samotným žadatelem.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 07Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Právní návody - Žádost o státní občanství (32)Žádost o prodlou. lhůty k odstranění vad žádosti 08Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou, prostřednictvím zmocněnce.07.05.2022docx
Právní návody - Žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení (25)Žádost o prodloužení lhůty odstr. vad žádosti o pobyt (01)Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení. Nutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.) Vzor je určen k podání prostřednitvím zmocněnce, doporučeným dopisem.07.05.2022docx
Právní návody - Žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení (25)Žádost o prodloužení lhůty odstr. vad žádosti o pobyt (02)Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení. Nutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.) Vzor je určen k podání prostřednitvím zmocněnce, do datové schránky Ministerstva vnitra.07.05.2022docx
Právní návody - Žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení (25)Žádost o prodloužení lhůty odstr. vad žádosti o pobyt (03)Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení. Nutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.). Vzor je určen k podání prostřednitvím zmocněnce, doporučeným dopisem.07.05.2022docx
Právní návody - Žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení (25)Žádost o prodloužení lhůty odstr. vad žádosti o pobyt (04)Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení. Nutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.). Vzor je určen k podání doporučeným dopisem.07.05.2022docx
Nad rámec výše uvedeného je k dispozici dalších přes 100 právních vzorů v rámci právní specializace naší advokátní kanceláře. Průběžně pracujeme na aktualizacích těchto dalších vzorů a přidávání jejich podrobného popisu do výše uvedeného seznamu s možností snadného vyhledávání a řazení.