Kategorie vzoruNázev souboruFormát souboruDatum aktualizaceNázev vzoruPodrobnější informace o vzoru a případné komentáře k jeho použitíKoupit kategorii
Státní občanství (životopisy, dokumenty vlastní žádosti)životopis žadatele, obcanstvi cr, 10 let pobytu, vzordocx30.04.2022ŽivotopisPro situaci 10letého pobytu na území ČR (tj. trvalý pobyt je kratší než 5 let).[koupit kategorii]
Státní občanství (životopisy, dokumenty vlastní žádosti)životopis žadatele, obcanstvi cr, 5 let pobytu, vzordocx30.04.2022ŽivotopisPro situaci 5letého trvalého pobytu na území ČR.[koupit kategorii]
Státní občanství (životopisy, dokumenty vlastní žádosti)zado obcanstvi, vzordocx22.07.2022Žádost o udělení státního občanství České republikyPsané volnou formou[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení k délce pobytu na území)cest prohl, doby pob na území, 10 let pob, vzordocx22.07.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost po 10 letech pobytu na území.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení k délce pobytu na území)cest prohl, doby pob na území, 5 let pob, vzordocx22.07.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení k době pobytu na území ČR, pokud tyto údaje nejsou v životopisu k žádosti o udělení státního občanství. Jedná se o vzor, pokud žadatel podává žádost po 5 letech pobytu na území (tj. cizinec má již 5 let trvalý pobyt).[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)cest prohl, výživné, bez výše a doby placení, vzordocx15.03.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, bez uvedení výše výživného.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)cest prohl, výživné, s výší a dobou placení, vzordocx15.03.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného a doby jeho placení.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)cest prohl, výživné, s výší výživného, ale bez doby placení, vzordocx15.03.2022Čestné prohlášeníČestné prohlášení, že rozvedený manžel platí výživné na děti na základě ústní dohody o výživném, s uvedením výše výživného.[koupit kategorii]
Státní občanství (čestná prohlášení o bezdlužnosti na výživném pro dítě)potvr prij, prac pom, vzordocx10.05.2022Potvrzení o výši příjmu pro účely doložení výše příjmu z pracovního poměruFormulář OAMP MV upravený pro potřeby potvrzení o příjmu z pracovního poměru, k žádosti o státní občanství.

Jde o jeden z dokumentů, které je vhodné přiložit k žádosti, pokud má žadatel příjmy z pracovního poměru.

S drobnou úpravou lze tento formulář použít i pro příjmy na základě smlouvy o výkonu funce jednatele společnosti s.r.o., pokud má příjmy formou pravidelných měsíčních plateb.
[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, do ds, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání datovou schránkou samotným žadatelem.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, dok z ciziny, do ds, zmocněnec, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání datovou schránkou, prostřednictvím zmocněnce.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, dok z ciziny, doporučeně, zmocněnec, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Důvod žádosti o prodloužení spočívá v nutnosti zajistit potřebné dokumenty v cizině. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, doporučeně, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou samotným žadatelem.[koupit kategorii]
Státní občanství (žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství)zado prodlou lhut odstr vad zado, doporučeně, zmocněnec, vzordocx26.07.2022Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o udělení státního občanství ČR. Tento vzor je použitelný pro situaci, kdy MV vyzve žadatele k odstranění vad žádosti doložením dalších dokumentů, ale žadatel není schopen poždované dokumenty zajistit, ve lhůtě stanovené MV. Vzor je určen k podání doporučenou poštou, prostřednictvím zmocněnce.[koupit kategorii]
Státní občanství (rozklady - odvolání)rozkl mv, bez hlav, ds, vzordocx26.07.2022Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitraRozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem do datové schránky.[koupit kategorii]
Státní občanství (rozklady - odvolání)rozkl mv, bez hlav, poštou, vzordocx26.07.2022Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitraRozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanství. Důvodem zamítnutí žádosti byl v tomto případě dluh na zdravotním pojištění. Určeno k podání žadatelem (odeslání) žadatelem doporučenou poštovní zásilkou.[koupit kategorii]