Korporátní  právo

Korporátní právo je jednou z našich hlavních čtyř specializací. V rámci korporátního se nejčastěji zabýváme zakládáním, změnami a likvidacemi obchodních společností, dále fúzemi, akvizicemi a dalším záležitostmi
Obchodní společnosti
Spolky, spolkové právo
Družstva a bytová družstva
Odpovědnost jednatelů – staturárních orgánů
Ručení jednatelů – staturárních orgánů
Likvidace společností
Likvidace spolků
Fůze, rozdělení, akvizice společností a spolků
Společenské smlouvy, zakladatelské listiny
Evidence skutečných majitelů
Snížení, zvýšení základního kapitálu