Právní specializace advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář se specializuje na korporární právo, mezinárodní právo soukromé, právo IT, eCommerce, GDPR a generální advokátní praxi. V těchto právních odvětvích poskytujeme veškeré právní služby online...
Korporátní & spolkové právo
Zakládání, likvidace, změny, fúze, akvizice obchodních společností a družstev. Problematika spolků, veřejně prospěšných právnických osob a SVJ..
Mezinárodní právo soukromé
Právní otázky českého soukromého práva s mezinárodním prvkem. Jde zejména o právní vztahy v oblasti občanského a procesního práva ve vztahu k cizině..
Právo IT, eCommerce, GDPR
Právní služby oblasti v informačních technologií, eCommerce, implementačních smluv a ochrana osobních údajů a soukromí - GDPR & ePrivacy..
Generální advokátní praxe
Právní genda úzce související naší hlavní specializací, jako např. právní postavení a pobyt cizinců, pohledávky, dluhy, závazky, směnky, insolvenční návrhy..