[toc]Aktuální seznam kategorií v nichž jsou předhledně umístěny smluvní a právní vzory k placenému stahování

 1. Balíček smluvních a právních vzorů pro cizince – placené
 2. GDPR – souhlasy se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracování – česky, anglicky – placené
 3. Koupě a prodej nemovitostí – placené
 4. Kupní smlouvy a rámcové kupní smlouvy – placené
 5. Podání ve správních a soudních řízeních, ve věcech pobytu, vyhoštění, zaměstnání, a azylu cizinců – placené
 6. Smlouvy o dílo – placené
 7. Smlouvy o převodu obchodního podílu ve spol. s r.o. – placené
 8. Smlouvy o výkonu funkce v s.r.o. a zprávy o vztazích – placené
 9. Stanovy SVJ – společenství vlastníků – placené
 10. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) – podání soudu a smluvní vzory – placené
 11. Zajištění a utvrzení dluhů – uznání dluhu, směnky – placené
 12. Zrušení spolku s likvidací – placené

Aktuální seznam smluvních a právních vzorů k placenému stahování, které jsou přehledně zařazeny ve výše uvedených kategoriích

 1. Cestné prohlášení a souhlas
 2. Kupní smlouva na pozemek, zřízení služebnosti cesty, bez úschovy
 3. Listina přítomných
 4. Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV – přechodný pobyt rodinného příslušníka EU – žadatel má vyhoštění a uvedl nepravdivé údaje v žádosti
 5. Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o. – česky
 6. Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o. – rusky – Доверенность для информационого ящика директора spol. s r.o.-RU
 7. Pozvánka na členskou schůzi spolku
 8. Předávací protokol a prohlášení o úplnosti podkladů předávaných likvidátoru
 9. Seznam členů spolku
 10. Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky – k vyplění na PC – SRO x FO
 11. Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky – k vyplnění na PC – s doplňujícím textem blakosměnky – SRO x FO
 12. Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., po jeho rozdělení notářským zápisem, před zápisem změn do OR, jednoduchá, bez záruk a zajištění, uzavřená jedním zmocněncem, na základě plné moci. Ceny za převod placena v hotovosti
 13. Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracování – velký eshop
 14. Stanovy SVJ – někteří členové nabyli jednotky dle zákona o vlastnictví bytů – úplné znění – po změnách notářským zápisem – delší, podrobnější – placené.docx
 15. Zápis ze schůze spolku o jeho zrušení
 16. Zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích v jednočlenné s.r.o.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]]]>