Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی
  1. Výchozím jazykem právních návodů je český jazyk.
  2. Další jazykové verze právních návodů jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního software.
  3. Přesto ale mohou tyto automatizované překlady obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností nebo rozdílů je vždy rozhodující české znění všech právních návodů.
  4. S klienty komunikujeme v českém, anglickém a ruském jazyce. Pro jiné jazyky si klient zajišťuje tlumočníka.