Právní návody

Právní návody s aktualizovanými vzory ke stažení a odpověďmi na složité a často kladené otázky. Aktuální judikatura. Vše v rámci našeho právního zaměření, kterým je trestní právo, imigrační právo, státní občanství a dále související oblasti generální advokátní praxe.

Právní návody2022-06-17T02:46:41+02:00

Žádost o státní občanství ČR

23.05.2022|Kategorie: Státní občanství|Štítky: , |

Právní návod řeší náležitosti žádosti o udělení státního občanství České republiky (naturalizace), nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a otázkami celého řízení o žádosti. Náleži [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

23.05.2022|Kategorie: Společnosti|Štítky: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

22.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení Typů ž [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

21.05.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy ž [...]

Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR

19.05.2022|Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Právní návod se zabývá žádostí o krátkodobé (Schengenské vízum) rodinných příslušníků občana ČR, resp. EU. Zejména se jedná o žádosti manžela (manželky) občana ČR, za účelem návštěvy tohoto občana v Č [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

07.05.2022|Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o odstranění tvrdosti správního vyhoštění, jinými slovy o zkrácení této doby správního vyhošt [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

05.05.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zák [...]

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

03.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V op [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180

02.05.2022|Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180. K obsahu článku Článek [...]

Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií

31.03.2022|Kategorie: Vízové štítky|

Návod přináší aktuální přehled číselných kódů druhů víz a pobytových povolení používaných na vízových štítcích vylepovaných do pasu a dále kódy druhu pobytu používané na biometrických průkazech pobyto [...]

Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny

31.03.2022|Kategorie: Dočasná, doplňková a mezinárodní ochrana|

Právní návod se zabývá získáním pobytového povolením spočívajícím v dočasné ochraně občanů Ukrajiny na území ČR, včetně souvisejících otázek, v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na její území, [...]

Jak zjistit zda Ministerstvo vnitra už rozhodlo o žádosti – informace o stavu řízení

31.03.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|

Častý dotaz cizinců, zvláště těch, kteří v ČR ještě nepobývají delší dobu, je jak zjistit, zda MV už rozhodlo jejich o žádosti o pobytové povolení. Rychlá informace - webová stránka MV Za tímto účelem [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

18.03.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

12.03.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 [...]

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)

11.03.2022|Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|

Časté dotazy směřují k délce lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Podle platné právní úpravy má o žádosti o nové posouzení důvodů neuděl [...]

Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu

08.03.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: |

Častou otázkou je, zda cizinec může pobývat na jiné adrese, než jeho místo hlášeného pobytu evidované v cizineckém informačním systému a které je zapsané v dokladu o pobytu cizince. K obsahu právního [...]

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

03.03.2022|Kategorie: Společnosti|

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

01.03.2022|Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: |

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně ne [...]

Název