Pracovní smlouva

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí obsahovat minimálně druh práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykovávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce.

Obsah pracovní smlouvy

Pracovní smlouvu upravuje § 33 a další související ustanovení zákoníku práce. Obvyklá pracovní smlouva obsahuje zpravidla následující ujednání a náležitosti:

Nadpis a označení smluvních stran

Po nadpisu “Pracovní smlouva”, zpravidla následuje ustanovení zákoníku práce, které ji upravuje. Toto není povinné, ale lze to doporučit, viz níže naše vzory ke stažení.

Po označení smluvních stran (někdy také chybně “účastníků” se někdy uvádí “níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely”). Toto příliš doporučovat nelze, jelikož jde o zcela nadbytečnou frázi, které může v budoucnu spíše uškodit než být k užitku, a to z důvodu, že ne vždy datum uvedený níže na smlouvě odpovídá jejímu uzavření.

Definice důležitých pojmů ve smlouvě

Definice důležitých pojmů lze ve smlouvě provádět průběžně, nebo je všechny shromáždit v jednom článku smlouvy, nazvaném např. “definice pojmů”. Samostatný článek s definicemi pojmů není příliš obvyklý, je vhodný spíše pro delší smlouvy, tudíž naše advokátní kancelář tento styl nepoužívá a definuje pojmy průběžně v textu. Tímto způsobem je zachován stejný styl všech smluvních dokumentů, a tudíž i rychlá srozumitelnost pro všechny strany a další osoby (např. účetní, inspekce práce apod.). Viz níže naše smluvní vzory ke stažení.

Předmět smlouvy

V rámci předmětu smlouvy se v praxi uvádí tzv. hlavní závazky stran, což jsou typické smluvní povinnosti stran pro daný smluvní typ. Podrobnosti viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Druh práce

Zákonem výslovně vyžadovaná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Místo výkonu práce

Zákonem výslovně vyžadovaná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Den nástupu do práce

Zákonem výslovně vyžadovaná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Trvání smlouvy

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Zpravidla buď na dobu určitou nebo neurčitou. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Zkušební doba

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Mzda

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Mzdu lze stanovit až následně, např. mzdovým výměrem. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Pracovní doba

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Dovolená

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Povinnosti zaměstnance

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Závěrečná ustanovení

Nepovinná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Podpisy smluvních stran

Povinná náležitost pracovní smlouvy. Podrobněji viz níže uvedené smluvní vzory ke stažení.

Další ujednání v pracovní smlouvě

Součástí pracovní smlouvy může být mnoho dalších ujednání.

Často bývá uveden výčet zákonných či jiných povinností zaměstnance vyplývajících ze zákoníku práce nebo z jiných právních předpisů, se nestanovují žádné smluvní povinnosti zaměstnance, jelikož tyto povinnosti vyplývají.

Dále se často uvádí ujednání, která automaticky se zákona nevyplývají a je nutno je výslovně ujednat. Typicky jde např. o konkurenční doložku, dohodu o hmotné odpovědnosti apod. Záleží na konkrétních potřebách zaměstnavatele.

Leave a comment

Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.