Pozdní odvolání cizince ve správním řízení – přezkumné řízení

Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Poslední aktualizace návodu: 07.01.2021|
Úvod>Cizinecké právo>Řízení ve věcech pobytu cizinců>Pozdní odvolání cizince ve správním řízení – přezkumné řízení
Jak číst vízový štítekJak číst vízový štítek
Pomluva - trestný čin, přestupek a občanskoprávní deliktPomluva - trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt

Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, například o správním vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůta se počítá ode dne oznámení rozhodnutí či usnesení, čímž je zpravidla jeho doručení (převzetí doporučené zásilky na poště).

Pozdně podané odvolání má Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců bez dalšího zamítnout. Nicméně, pokud zjistí, že napadené rozhodnutí je skutečně vadné, může pozdně podané odvolání vyhodnotit jako podnět k zahájení tzv. přezkumného řízení, a toto řízení ihned zahájit.

Výjimečně může v praxi dojít paradoxně k tomu, že o na základě pozdně podaného odvolání je ihned a velice rychle Komisí rozhodnuto o zrušení napadeného rozhodnutí nebo usnesení.

Pokud v tomto případě Komise napadené rozhodnutí (usnesení) zruší, zpravidla v tomto zrušovacím rozhodnutí vyloučí jeho odkladný účinek, čož má za následek, že cizinec během odvolacího řízení nemá možnost pobývat na území, tudíž mu nelze ani vystavit vízový (překlenovací) štítek.

Z praxe jsou ovšem známy i případy, kdy v rámci probíhajícího řízení po zrušení napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení, bez přiznání odkladného účinku, Ministerstvo vnitra nakonec vízový (překlenovací) štítek vystaví a jeho pobyt na území toleruje.

Toto ale může být pro cizince nebezpečná situace, jelikož podle rozhodnutí v přezkumném řízení by na území pobývat neměl, ale MV mu přesto vízové (překlenovací) štíky vystavuje a s jeho pobyt na území mu nevadí. Nebezpečí této situace spočívá v tom, že pro pobyt cizince je rozhodující rozhodnutí a nikoli samotný vízový (překlenovací) štítek. Samotný překlenovací štítek je platný a cizinci umožňuje pobyt zpravidla jen, když k němu existuje odpovídající rozhodnutí.

V těchto situacích by proto cizinec měl postupovat velice obezřetně a raději si zajistit kvalifikované právní zastoupení nebo alespoň kvalifikovanou právní konzultaci dané situace.

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Jak číst vízový štítekJak číst vízový štítek
Pomluva - trestný čin, přestupek a občanskoprávní deliktPomluva - trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt