Proces EIA nebo proces SEA, neboli posuzování vlivů na životní prostředí je pro Českou republiku upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

Cílem procesů EIA a SEA je zmírnění nepříznivých vlivů stavebních záměrů nebo koncepcí na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Může se jednat např. o stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, nově budované provozy a jejich změny apod. Proces EIA probíhá před povolením příslušného záměru, tedy před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Stanovisko SEA je podkladem pro návrh koncepce, bez kterého nemůže být koncepce schválena. Orgán rozhodující o koncepci je vázán závěry posuzování uvedenými ve stanovisku SEA.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi