Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.

Oznamuji, že po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem byl dnešního dne 30.10.2009 zapsán do seznamu advokát České advokátní komory (ČAK). Tímto jsem získal oprávnění k výkonu advokacie a poskytování právních služeb ve všech věcech a zahajuji výkon vlastní advokátní praxe, jako samostatný advokát.

Tuto advokátní praxi budu vykonávat pod obchodním označením Mgr. David Netušil, advokátní kancelář a evidenčním číslem ČAK 12879.

V rámci této samostatné advokátní praxe budu jako samostatný advokát poskytovat právní služby v právních odvětvích a oblastech korporátního a spolkového práva, mezinárodní práva soukromého, právo IT, eCommerce, ochrany osobních údajů a generální právní praxe.

V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací, jako například otázky cizinců v orgánech společností, vliv společného jmění manželů na obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, vymáhání pohledávek, přihlášky pohledávek, sepisy, revize a úpravy smluv.

Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.