Z médií - napsali, řekli, natočili o násZ médií – napsali, řekli, natočili o nás
Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kancelářiExpresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní nebo jiné řízení potrvá, jaké úkony bude nutno provést. Rovněž zpravidla nelze klientovi garantovat 100% úspěchu ve věci.

Z tototo důvodu, jsou pro lepší přestavu klientů o výši a způsobu určení odměny advokátní kanceláře v tomto článku pro názornost zpracovány některé demonstrativní, modelové příklady průběhu vyúčtování právních služeb dle našich smluvních podmínek.

Na úvod ještě rekapitulujeme, že dle odstavce 4.1. našich smluvních podmínek se odměna advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby určuje na pricipu „Hodinové odměny“ a/nebo „Paušální odměny“ a/nebo „Paušální odměny dle rozpočtu“ a/nebo „Přiznaných nákladů řízení“ nebo jen z „Podílu na úspěchu ve Věci“. Pokud není při nebo po uzavření Smlouvy ujednáno jinak, odměna se vždy stanoví formou Hodinové odměny a případně Přiznaných nákladů řízení.

Příklad č. 1 – žaloba vymožení pohledávky 19.000 Kč – při sjednání odměny formou podílu na úspěchu ve věci

Klient se dostaví do advokátní kanceláře s podklady k vymožnení podledávky 19.000 Kč (například z dlužné faktury za poskytnuté služby). S klientem proběhne hodinová porada, během které se podaří zjistit všechny nezbytné okolnosti a podklady pro podání žaloby. S klientem je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb.

S ohledem na podklady doložené klientem, je pro tuto kauzu sjednána odměna formou podílu úspěchu ve věci. Z tohoto důvodu je v souladu se smluvními podmínkami ještě k vlastní smlouvě o poskytování právních služeb ještě s klientem uzavřena dohoda o odměně a o zajištění odměny AK postoupením vymáhané pohledávky.

V průběhu řešení této kauzy, resp. soudního sporu bude provedena porada s klientem (1 hod.), předžalobní výzva (1 hod.), dále podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (1 hod.), dále písemné vyjádření k odporu žalovaného (1 hod.), 4x ústní jednání u soudu (celkem 3 hod.), další porada s klientem v AK (1 hod.), vyjádření k odvolání žalovaného (1 hod.) a ústní jednání u odvolacího soudu (1 hod.). Celkem se jedná od 10 hod. poskytování právních služeb, za které klient advokátní kanceláři nic neplatí, a to až do doby, kdy je skutečně vymožena dlužná částka nebo její část.

Následné varianty kalkulace vymáhané částky, úroků z prodlení a nákladů řízení, odměny advokátní kanceláře a výloh budou potom pro roky 2018 až 2019 vypadat následovně:

Varianta plného úspěchu ve věci – soud v rozsudku přizná 100% původně vymáhané pohledávky 19.000 Kč

Jistina vymožené částky je 19.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2009 do 08.01.2019 je 14.300 Kč. Jistina s úrokem je tedy 33.300 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 23.397,10 Kč, včetně soudního poplatku.

Celková vymožená částka (a již zaplacená žalovaným) je tedy 56.697,10 Kč.

Jelikož klient v průběhu řízení zaplatil soudní poplatek, je toto nutno nejdříve z celkově vymožné částky odebrat a předat klientovi.

Z celkově vymožené částky 56.697,10 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na soudní poplatek 1.000 Kč. Tato částka 1.000 Kč tedy náleží klientovi.

Následně se celková vymožná částka rozdělí tak, že klient z ní obdrží 70% (39.688 Kč) a advokátní kancelář 30% (17.009 Kč).

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky 19.000 Kč obdrží ve výsledku 39.688 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 17.009 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 25% – z původně vymáhané pohledávky 19.000 Kč soud přizná klientovi 14.250 Kč

Jistina vymožené částky je 14.250 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2009 do 08.01.2019 je 7.150 Kč. Jistina s úrokem je tedy 24.975 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 11.968,55 Kč, včetně soudního poplatku.

Celková vymožená částka (a již zaplacená žalovaným) je tedy 36.673,55 Kč.

Jelikož klient v průběhu řízení zaplatil soudní poplatek, je toto nutno nejdříve z celkově vymožné částky odebrat a předat klientovi.

Z celkově vymožené částky 36.673,55 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na soudní poplatek 1.000 Kč. Tato částka 1.000 Kč tedy náleží klientovi.

Následně se zbytek celkové vymožné částky 35.373,55 Kč rozdělí tak, že klient z ní obdrží 70% (24.971 Kč) a advokátní kancelář 30% (10.678 Kč) .

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky
19.000 Kč obdrží ve výsledku 24.971 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 10.678 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 50% – z původně vymáhané pohledávky 19.000 Kč soud přizná klientovi 9.500 Kč

Soudem přiznaná jistina vymožené částky je v tomto případě 9.500 Kč a úrok z prodlení od 02.01.2009 do 08.01.2019 je 7.150 Kč. Jistina s úrokem je tedy 16.650 Kč. Náklady řízení v tomto případě soud nepřizná žádné.

Celková vymožená částka (a již zaplacená žalovaným) je tedy 16.650 Kč.

Z celkově vymožené částky 16.650 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na soudní poplatek 1.000 Kč. Tato částka 1.000 Kč tedy náleží klientovi.

Následně se zbytek celkové vymožné částky 15.650 Kč rozdělí tak, že klient z ní obdrží 70% (11.655 Kč) a advokátní kancelář 30% (4.995 Kč).

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky
19.000 Kč obdrží ve výsledku 11.655 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 4.995 Kč.

Na tomto případu je vidět, že pokud není možné dosáhnout více než 50% úspěchu ve věci, celkový výtěžek klienta z kauzy se dramaticky snižuje. Pokud se úspěch klienta ve věci pohybuje mezi 50% až 0%, může to znamenat, že celkový výtěžek klienta je nulový nebo dokonce záporný, tedy že musí žalovanému ještě navíc hradit náklady řízení. Pokud je celkový výtěžek klienta nulový nebo záporný, je potom samozřejmě nulová i odměna advokátní kanceláře.

Příklad č. 2 – žaloba na vymožení pohledávky 100.000 Kč – účtování hodinové odměny a přiznaných nákladů řízení

Klient se dostaví do AK s podklady k vymožnení podledávky 100.000 Kč (například z dlužné faktury na částku za jím dodané zboží). S klientem proběhne hodinová porada, během které se podaří zjistit všechny nezbytné okolnosti a podklady pro podání žaloby. S klientem je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb.

Klientovi je vysvětleno, že v tomto konkrétním případě nemůže advokátní kancelář přistoupit na odměnu formou podílu úspěchu ve věci. Jelikož tedy není výslovně tato forma odměny sjednána, bude účtována hodinová odměna a přiznané náklady soudního řízení.

V průběhu řešení této kauzy, resp. soudního sporu bude provedena porada s klientem (1 hod.), předžalobní výzva (1 hod.), dále podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (1 hod.), dále písemné vyjádření k odporu žalovaného (1 hod.), 4x ústní jednání u soudu (celkem 3 hod.), další porada s klientem v AK (1 hod.), vyjádření k odvolání žalovaného (1 hod.) a ústní jednání u odvolacího soudu (1 hod.). Celkem se jedná od 10 hod. poskytování právních služeb, proto klient v průběhu jejich poskytování zaplatí advokátní kanceláři celkem 15.000,- Kč vč. DPH.

Následné varianty kalkulace vymáhané částky, úroků z prodlení a nákladů řízení, odměny advokátní kanceláře a výloh budou potom pro roky 2018 až 2019 vypadat následovně:

Varianta plného úspěchu ve věci – soud v rozsudku přizná 100% původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč

Jistina vymožené částky je 100.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2018 do 08.01.2019 je 8.639,83 Kč. Jistina s úrokem je tedy 108.639,73 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 60.720,50 Kč, včetně soudního poplatku.

Jelikož klient v průběhu řízení již advokátní kanceláři zaplatil hodinovou odměnu a dále zaplatil soudní poplatek, je toto nutno z částky vymožných nákladů řízení odebrat a předat klientovi.

Z vymožené částky nákladů řízení 60.720,50 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na hodinovou odměnu advokátní kanceláře 15.000 Kč a soudní poplatek 5.000 Kč, který v průběhu řízení zaplatil. Tato celková částka 20.000 Kč tedy náleží klientovi. Nad rámec tohoto ještě klientovi ze zbytku nákladů řízení náleží 4.911,44 Kč, tak aby celková odměna AK z celkové vymožné částky včetně nákladů řízení nepřesahovala 30%.

V tomto případě klient při vymáhání původní pohledávky 100.000 Kč obdrží ve výsledku 113.551,17 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 50.809,06 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 25% -z původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč soud přizná klientovi 75.000 Kč

Jistina vymožené částky je v tomto případě 75.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2018 do 08.01.2019 je 6.479 Kč. Jistina s úrokem je tedy 81.479 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 30.360,25 Kč, včetně soudního poplatku.

Jelikož klient v průběhu řízení již advokátní kanceláři zaplatil hodinovou odměnu a dále zaplatil soudní poplatek, je toto nutno z částky vymožných nákladů řízení odebrat a předat klientovi.

Z vymožené částky nákladů řízení 30.360,25 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na hodinovou odměnu advokátní kanceláře 15.000 Kč a soudní poplatek 5.000 Kč, který v průběhu řízení zaplatil. Tato celková částka 20.000 Kč tedy náleží klientovi. Zbytek nákladů řízení na odměnu advokátní kanceláře tedy činí 10.360,25 Kč.

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky 100.000 Kč obdrží ve výsledku 81.479 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 25.360,25 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 50% – z původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč soud přizná klientovi 50.000 Kč

Soudem přinaná jistina vymožené částky je v tomto případě 50.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2018 do 08.01.2019 je 4.319 Kč. Jistina s úrokem je tedy celkem 54.319 Kč. Náklady řízení soud v tomto případě nepřizná žádné.

V tomto případě tedy advokátní kancelář nemá nárok na žádné náklady řízení a zůstává ji původně průběžně vyúčtovaná hodinová odměna 15.000 Kč.

V tomto případě klient při vymáhání pohledávky zaplatil advokátní kanceláři průběžně hodinovou odměnu 15.000 Kč a na účet soudu soudní poplatek 5.000 Kč. Pokud tyto náklady klienta odečteme z vymožené z celkové částky 54.319 Kč, zůstává klientovi jen 34.319 Kč.

V tomto případě zůstává klientovi z původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč jen 34.319 Kč (advokátní kanceláři zůstane jen původně vyúčtovaná hodinová odměna).

Na tomto případu je vidět, že pokud není možné dosáhnout více než 50% úspěchu ve věci, celkový výtěžek klienta z kauzy se dramaticky snižuje a přestává být pro něj zajímavé hradit advokátní kanceláři průběžnou hodinovou či jinou odměnu před skutečným vymožením pohledávky. Možným řešením této situace je sjednání odměny advokátní kanceláře jen formou podílu na úspěchu ve věci. Na druhou stranu tyto případy nejsou zajímavé ani pro advokátní kancelář, jelikož kauza může trvat několik měsíců nebo i několik let a celkový výsledný výdělek spíše pro ni představuje ztrátu. Pokud se úspěch klienta ve věci pohybuje mezi 50% až 0%, může to znamenat, že celkový výtěžek klienta je nulový nebo dokonce, že musí žalovanému ještě navíc hradit náklady řízení.

Z médií - napsali, řekli, natočili o násZ médií – napsali, řekli, natočili o nás
Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kancelářiExpresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři