Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Poslední aktualizace návodu: 05.02.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Řízení ve věcech pobytu cizinců>Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)
Žádost o mezinárodní ochranu (azyl)Žádost o mezinárodní ochranu (azyl)
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemceSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. “business vízum” provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území ČR, tvrzeného žadatelem v žádosti o dlouhodobé vízum. Výsledky tohoto pohovoru jsou často důvodem zamítnutí žádosti. Tento článek se zabývá typickými situacemi žadatelů a důvodů zamítnutí žádosti, zjištěných zejména během pohovoru se žadatelem.

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání – účast v právnické osobě

Typickými a častnými situacemi jsou žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání podávané jednatelem s.r.o.

Příklady žádostí majících mizivou šanci na úspěch

Podání odvolání (žádosti o přezkoumání důvodů neudělení dlouhodobého víza) má v těchto případech mizivou naději na úspěch.

Příklady typických důvodů neudělení víza, zjištěných zastupitelským úřadem během pohovoru jsou následující:

Příklad č. 1

  • V domovské zemi žadatel rovněž podniká a to v oblasti činnosti, kterou hodlá rovněž prostřednictvím jeho společnosti vykonávat na území ČR.
  • Žadatel během pohovoru uvádí zejména, plánuje po získání víza plánuje v ČR prostřednictvím jeho společnosti otevřít provozovnu k výkonu podnikatelské činnosti s níž má ze svého domovského státu zkušenosti. Může jednat např. o provozování restaurace, bistra, prodejny, půjčovny, kadeřnictví či jiné provozovny služeb. K tomu doloží podnikatelský plán či jiné dokumenty.

MV v těchto případech vízum často neudělí, když v písemné informaci o důvodech neudělení víza často uvádí následující:

  • Podnikatelský záměr žadatele stále v rovině plánování , bez prokazatelné realizace podstatných úkonů vedoucích k naplnění deklarovaného účelu pobytu . Žadatel nemá zajištěny prostory nutné ke svému podnikání a ani zakoupeno potřebné vybavení nutné k výkonu podnikatelské činnosti.
  • Žadatel neví, kde a jakým způsobem si bude opatřovat získávat potřebné vybavení provozovny, zákazníky a dodavatele.
  • Žadatel dále uvádí, že potřebné doklady k podání žádosti, včetně založení společnosti byly obstarány jinou osobou.
  • Na základě výše uvedených těchto zjištění většinou MV uzavírá, že podnikání na území ČR se jeví jako účelový akt, s cílem získat možnost užívat výhod , které poskytuje dlouhodobé vízum a lze tudíž předpokládat, že dojde ke zneužití dlouhodobého víza k jinému než deklarovanému účelu.

Příklad žádosti, která byla zamítnuta, ale odvolání (žádost o přezkum) měla úspěch

Žadatelé, jako jednatelé spol. s r.o. žádali o vízum za účelem podnikání, s tím, že jejich společnost na území ČR již podnikala, a to konkrétně poskytováním služeb v pronajaté provozovně, ve které pracovali zaměstnanci společnosti.

Jelikož žadatelé během pohovoru na konzulátu ČR byli schopni okolnosti podnikání jejich společnosti věrohodně popsat, výsledek pohovoru v tomto případě nebyl důvodem zamítnutí žádosti.

Důvod zamítnutí žádosti spočíval v tom, že hlídka Policie ČR, Odboru cizinecké policie, při prověřování existence a činnosti provozovny společnosti pochybila tím, že provozovnu hledala na nesprávné adrese, tudíž uvedla, že její existence a funkčnost nebyla zjištěna.

Tento omyl se v následném odvolání (žádosti o přezkoumání důvodů neudělení dlouhodobého víza) podařilo vysvětlit, žádosti bylo tudíž velice rychle, asi 2 týdny po podání odvolání vyhověno. Žadatelům proto v tomto případě dlouhodobé vízum za účelem podnikání, jako jednatelé spol. s r.o. uděleno.

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Žádost o mezinárodní ochranu (azyl)Žádost o mezinárodní ochranu (azyl)
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemceSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu