Hodinová odměna

15001 hodina
 • Celková výše odměny se určí podle celkové doby, po kterou byla poskytovány právní služby
 • Hodinová sazba je 1.500 Kč
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.4. Obchodních podmínek

Paušální odměna

Paušál
 • Paušální odměna se stanoví pevnou peněžní částkou. Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat.
 • Máte garanci pevné ceny
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.5. Obchodních podmínek

Rozpočtová odměna

Rozpočet
 • Paušální odměna dle rozpočtu se stanoví položkovým rozpočtem.
 • Cenu lze navýšit nebo snížit, jen pokud dojde k odůvodněné změně rozpočtu
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.6. Obchodních podmínek

Náklady řízení

Bonus
 • Vedle hodinové odměny, paušální odměny nebo paušální odměny dle rozpočtu, má advokátní kancelář právo na náklady řízení přiznané soudem či mimosoudní dohodou.
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.7. Obchodních podmínek