Smlouva online

Ceny & Podmínky

V níže uvedených smluvních podmínkách jednorázové smlouvy online na právní službu a dlouhodobé smlouvy online na poskytování právních služeb jsou uvedeny cenové a smluvní podmínky, jakož i všechny informace pro spotřebitele. Tato smlouva je určena pro její uzavření s klientem online, za použití elektronických komunikačních prostředků:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Praktické příklady určení ceny právní služby:
Jelikož ve většině případů není možné vůbec určit, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní řízení potrvá a jaké úkony bude nutno provést, uvádíme zde pro názornost některé typické příklady průběhu vyúčtování právních služeb dle našich smluvních podmínek:
Vzorový příklad účtování ceny č. 1 (dle smlouvy)
Vzorový příklad účtování ceny č. 2 (dle smlouvy)
Způsoby placení Úplaty za právní službu
© advokáti online s.r.o.

Search