Hodinová odměna

3000 Kč
  • Pokud není sjednáno jinak, odměna AK je účtována na základě hodinové odměny.
  • Výše Hodinové odměny se určí podle skutečné doby poskytování Právních služeb.
  • Další podrobnosti viz odstavec 5.3. smlouvy o poskytování právních služeb