Pro Českou republice obecně platí, a tedy i pro podmínky námi poskytovaných služeb, že jedna normostrana má 1.800 znaků včetně mezer.