ZÁKLADNÍ CENÍK

Hodinová odměna

15001 hodina
 • Celková výše odměny se určí podle celkové doby, po kterou byla poskytovány právní služby
 • Hodinová sazba je 1.500 Kč
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.4. Obchodních podmínek

Paušální odměna

Paušál
 • Paušální odměna se stanoví pevnou peněžní částkou. Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat.
 • Máte garanci pevné ceny
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.5. Obchodních podmínek

Rozpočtová odměna

Rozpočet
 • Paušální odměna dle rozpočtu se stanoví položkovým rozpočtem.
 • Cenu lze navýšit nebo snížit, jen pokud dojde k odůvodněné změně rozpočtu
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.6. Obchodních podmínek

Náklady řízení

Bonus
 • Vedle hodinové odměny, paušální odměny nebo paušální odměny dle rozpočtu, má advokátní kancelář právo na náklady řízení přiznané soudem či mimosoudní dohodou.
 • Více informací je v odstavci 5.1. a 5.7. Obchodních podmínek

CENÍK PODÍLOVÉ ODMĚNY

Dohoda o podílové odměně

Neplaťte nám nic, dokud nevyhrajeme spor !!!
 • Do skončení soudního sporu nehradíte odměnu advokáta, platíte jen soudní poplatky, znalecké posudky nebo jiné nezbytné výlohy.
 • Podílová odměna je 30% z hodnoty sporu nebo jiné právní věci.
 • Tento druh odměny lze použít, pokud to dovolují okolnosti případu.
 • Více informací je v odstavci 5.8. Obchodních podmínek a dále v Dohodě o Podílové odměně.

CENÍK PRÁVNÍCH DOTAZŮ, STANOVISEK A ANALÝZ

Jednoduchý dotaz

375
 • Jednoduchá právní otázka
 • Odpověď na jednoduchou otázku zpravila nepřesáhne 1/3 normostrany
 • Odpověď na otázku je vždy zpracována licencovaným advokátem se specializací na danou problematiku
 • Posouzení o jakou cenovou kategorii otázky jde, provede advokátní kancelář a cenu sdělí klientovi před zpracováním odpovědi
 • Dotaz je zodpovězen, jen když klient souhlasí s cenou
 • Další podrobné podmínky této právní služby a informace pro spotřebitele jsou ZDE

Běžný dotaz

750
 • Běžná právní otázka, u které je zpracování odpovědi pracnější než u jednoduchého dotazu
 • Odpověď na běžnou otázku otázku zpravila nepřesáhne 2/3 normostrany
 • Odpověď na otázku je vždy zpracována licencovaným advokátem se specializací na danou problematiku
 • Posouzení o jakou cenovou kategorii otázky jde, provede advokátní kancelář a cenu sdělí klientovi před zpracováním odpovědi
 • Dotaz je zodpovězen, jen když klient souhlasí s cenou
 • Další podrobné podmínky této právní služby a informace pro spotřebitele jsou ZDE

Standardní dotaz

1500
 • Standardní právní otázka, u které je zpracování odpovědi pracnější než u běžného dotazu
 • Odpověď na standardní otázku zpravila nepřesáhne 1 normostranu
 • Odpověď na otázku je vždy zpracována licencovaným advokátem se specializací na danou problematiku
 • Posouzení o jakou cenovou kategorii otázky jde, provede advokátní kancelář a cenu sdělí klientovi před zpracováním odpovědi
 • Dotaz je zodpovězen, jen když klient souhlasí s cenou
 • Další podrobné podmínky této právní služby a informace pro spotřebitele jsou ZDE

Složitější dotaz

3000
 • Složitější právní otázka, u které je zpracování odpovědi pracnější než u standardního dotazu
 • Odpověď na složitější otázku zpravila nepřesáhne 2 normostrany
 • Odpověď na otázku je vždy zpracována licencovaným advokátem se specializací na danou problematiku
 • Posouzení o jakou cenovou kategorii otázky jde, provede advokátní kancelář a cenu sdělí klientovi před zpracováním odpovědi
 • Dotaz je zodpovězen, jen když klient souhlasí s cenou
 • Další podrobné podmínky této právní služby a informace pro spotřebitele jsou ZDE

Složitý dotaz

---
 • Složitá právní otázka, u které je zpracování odpovědi pracnější než u složitějšího dotazu
 • Rozsah odpovědi je individuální, dle okolností dotazu
 • Odpověď na otázku je vždy zpracována licencovaným advokátem se specializací na danou problematiku
 • Posouzení o jakou cenovou kategorii otázky jde, provede advokátní kancelář a cenu sdělí klientovi před zpracováním odpovědi
 • Dotaz je zodpovězen, jen když klient souhlasí s cenou
 • Další podrobné podmínky této právní služby a informace pro spotřebitele jsou ZDE