Dohoda o podílové odměně

Neplaťte nám nic, dokud nevyhrajeme spor !!!
  • Do skončení soudního sporu nehradíte odměnu advokáta, platíte jen soudní poplatky, znalecké posudky nebo jiné nezbytné výlohy.
  • Podílová odměna je 30% z hodnoty sporu nebo jiné právní věci.
  • Tento druh odměny lze použít, pokud to dovolují okolnosti případu.
  • Více informací je v odstavci 5.8. Obchodních podmínek a dále v Dohodě o Podílové odměně.