Jedná se o blog odpovědí na často kladené otázky, aktuality a informace k připravovaným změnám právní úpravy, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory k bezplatnému stažení. To vše v rámci právního zaměření advokátní kanceláře, kterým je: (i) korporátní právo, (ii) mezinárodní právo soukromé, (iii) právo IT, eCommerce, GDPR a (iv) generální advokátní praxe.

Relevance a správnost příspěvků

Relevance a správnost právních názorů uvedených v příspěvcích blogu, se může během času proběhlého od publikace měnit, tudíž nelze každý příspěvek, bez dalšího, brát jako závazný právní názor pro řešení konkrétní právní záležitosti. Pro řešení konkrétní právní záležitosti lze z konkrétního příspěvku vycházet, jen pokud na něj advokátní kanceláře klienta výslovně odkáže, zpravidla zasláním internetového odkazu na něj. Pokud je klient advokátní kanceláří výslovně odkázán na příspěvek, u něhož je uveden dřívější datum publikace, je tento příspěvek aktuální a zpravidla i zrevidovaný ke dni, kdy byl klient na něj odkázán.

Jazyk blogu

Výchozím jazykem všech příspěvků blogu je český jazyk. Další jazykové verze jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního SW. Přesto ale mohou obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností nebo rozdílů je vždy rozhodující české znění všech příspěvků.

Bezplatné veřejné dotazy k příspěvkům

Ke každnému příspěvku lze zadávat veřejné bezplatné dotazy na advokáta. Tyto otázky zadáte vyplněním a odesláním formuláře umístěném pod každým příspěvkem. Všechny schválené dotazy jsou ihned bezplatně a veřejně zodpovězeny advokátem, zpravidla do 24 hodin.

Dotazy, jakož i odpovědi advokáta na ně, jsou automaticky publikovány níže pod příslušným příspěvkem.

Před provedením automatické publikace vaší otázky a odpovědi na ni, podeléhá vaše otázka nejdříve schválení naší advokátní kancelář. Vyhrazujeme si právo neschválit a neodpovídat na dotazy, které se nevztahují k danému příspěvku, či které jsou nesrozumitelné, nevhodné, urážlivé nebo protiprávní.

Dále zpravidla neschvalujeme ke zveřejnění a bezplatné odpovědi dotazy, které vyhodnotíme, že obsahují příliš mnoho osobních nebo citlivých informací a jejich zveřejnění by mohlo být pisateli na škodu. V tomto případě pisatele uvědomíme emailem, pod kterým se k zaslání dotazu přihlásil, s tím, že jeho dotaz je z těchto důvodů nutno řešit jedině důvěrně, poskytnutím placené právní služby, se zachováním mlčenlivosti, tudíž bez možnosti publikace dotazu a bezplatné odpovědi na něj.

Dále zpravidla neschválíme ke zvěřejnění a bezplatné odpovědi otázky, vyžadující složitější odpovědi, doplnění informací nebo právní složitější právní stanovisko či analýzu.

Bezplatné dotazy mohou být zadány rovněž anonymě. Proto je ve formuláři dotazu umožněno zadat na místo vašeho skutečného jména nebo firmu jen přezdívku.

Otázky mohou být pokládány v českém, slovenském, anglilckém nebo ruském jazyce. Na otázky v češtině a slovenštině je odpovídáno česky. Na otázky v anglickém a ruském jazyce potom anglicky a rusky.

Na otázky v jiných než výše uvedených jazycích zpravidla odpovídáno není.

V souvislosti se zaslanými dotazy nebude váš email či jiné osobní údaje zpracovány, zejména nebudou na váš email z naší strany zasílány žádné nabídky, newslettery reklama apod. Ostatní zásady zpracování osobních údajů (GDPR) naleznete zde.

Vyhledávání příspěvků

Příspěvky lze hledat zadáním hledaného výrazu do vyhledávacího pole nahoře v pravo na stránce.

Příspěvky lze dále filtrovat (také nahoře, v pravo na stránce):

  • podle kategorie příspěvku,
  • podle data publikace příspěvku.
  • podle typu dokumentů, které se u něj nachází k bezplatnému stažení.