Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP) je zpravidla prováděna za účelem prověření, zda žadatel – cizinec – bydlí a žije na adrese, kterou uvádí v žádosti o pobytové povolení a současně jde o jeho hlášenou adresu pobytu vedenou v příslušné evidenci cizinců.

Pobytové kontroly se také pravidelně provádějí v případě žádosti cizince o přechodný či trvalý pobyt nebo v rámci řízení o správním vyhoštění, kdy žádost, resp. rozhodnutí  MV nebo cizinecké policie, závistí na tom, zda cizinec bydlí (a většinou i žije) ve společné domácnosti s občanem Evropské unie. Uvádíme bydlí a žije, jelikož ve většině případů nestačí jen pouhé společné bydlení, ale je nutné spolužití (žít spolu).

Pokud se má jednat o spolužití cizince a občana EU, cizinecká policie většinou prověřuje zda jsou v koupelně či jiných místnostech bytu věci svědčící o tomto jejich společném soužití (např. hygienické potřeby a oblečení pro všechny spolužijící osoby apod.).

Význam se přikládá i tomu, zda mají spolužijící osoby označenu jmény jejich poštovní schránku, zvonek, jmenovku u vchodu do domu a u dveří bytu. Pokud nejsou spolužijící osoby na jejich hlášené adrese zastiženy, cizinecká policie zpravidla za použití fotografií činí dotazy na sousedy, zda se na dané adrese (v bytě, domě apod.) cizinec a občan EU fakticky vyskytují. Pobytové kontroly jsou někdy prováděny i opakovaně, zvláště ve sporných případech a dále v situacích, kdy nebyl cizinec a/nebo s ním spolužijící osoba na dané adrese zastiženi.

Některá základní doporučení pro případ pobytových kontrol

Pro případ pobytových kontrol lze zejména doporučovat označit jménem a příjmením cizince i osob s ním spolužijících zvonek u hlavních vchodových dveřích k domu, poštovní schránku, zvonek u vstupních dveří do bytu a vstupní dveře do bytu.