Často kladenou otázkou je, jak řešit pobyt žadatele o azyl na území ČR v souvislosti s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu a dále v souvislosti s podáním kasační stížnosti. Tento článek se nezabývá otázkou odkladného účinku žaloby a kasační stížnosti. V tomto článku se počítá se situací, kdy žaloba i kasační stížnost má odkladný účinek.

Průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, který slouží také jako doklad o oprávněnosti pobytu žadatele v ČR, má platnost do doby pravomocného zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu.

Pokud žadatel včas podá správní žalobu proti rozhodnutí MV zamítajícím jeho žádost o azyl, a žaloba má odkladný účinek, dostaví se na příslušné pracoviště MV s dokladem o podání žaloby a MV žadateli prodlouží platnost jeho průkazu. Pokud v době podání žaloby planost průkazu žadatele ještě nevypršela, je rovněž vhodné, resp. nutné, MV doklad o podání žaloby osobně doručit.

Pokud je žaloba ve věci mezinárodní ochrany správním soudem pravomocně zamítnuta, končí tím i platnost průkazu žadatele o azyl, což znamená skončení oprávněnosti pobytu cizince, coby žadatele o azyl.

V této situaci je nutné, aby se cizinec dostavil na MV s dokladem o podání kasační stížnosti (která má odkladný účinek), za účelem podání žádosti o strpění na území po dobu řízení o kasační stížnosti. K podání žádosti je nutno vyplnit jednoduchý formulář, což je zpravidla možné i přímo na příslušném pracovišti MV, případně i za přítomnosti úřední osoby.

Cizinci je následně vydán doklad o strpění na území po dobu řízení o kasační stížnosti. Výjimečně může někdy dojít k tomu, že MV na místo vystavení dokladu o strpění, cizinci ponechá jeho průkaz žadatele o azyl a strpění v tomto průkaze vyznačí nebo případně jen prodlouží jeho platnost.

Strpění na území cizinci zaniká dnem doručení rozhodnutí soudu o kasační stížnosti nebo doručením rozhodnutí, že kasační stížnosti nebyl přiznán odkladný účinek. Pokud bylo toto rozhodnutí pro cizince negativní, musí se nejpozději do 15 dnů dostavit na MV za účelem vyznačení zániku strpění do jeho dokladu.

MV v tomto případě vyznačí zánik strpění v dokladu žadatele a vystaví mu výjezdní příkaz s platností nejdéle  na 1 měsíc.