Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180

Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |Poslední aktualizace návodu: 02.05.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Krátkodobé vízum, bezvízový režim>Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180
Dlouhodobě pobývající rezident Evropské unieDlouhodobě pobývající rezident EU
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180.

K obsahu článku

Článek obsahuje nejdříve informace k problematice pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180 (viz 2. kapitola článku).

V rámci prémiového obsahu článku jsou obsaženy odpovědi na často kladené otázky. V případě složitějších otázek, jsou odpovědi doplněny citacemi z judikatury. (viz 3. kapitola článku).

Článek je sepsán a pravidelně aktualizován advokáty se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo. Článek odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V článku se lze přehledně orientovat za použití obsahu po pravé straně článku.

K problematice pobytu na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum

Pravidlo 90/180

Pro dobu maximální délky pobytu cizince platí tzv. pravidlo 90/180, upravené Schengenským hraničním kodexem. Toto pravidlo stanovuje, že cizinec může pobývat na území ČR maximálně 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu ČR nebo jiném členském státě. Jinými slovy, v rámci jakékoli doby 180 dnů nesmí pobyt cizince na území ČR a jiného členského státu na schengenské vízum překročit délku 90 dnů.

Pro orientační výpočet povoleného trvání pobytu lze využít i kalkulátor na internetových stránkách Evropské komise.

Toto pravidlo platí bez ohledu na počet vydaných krátkodobých víz a účelů jejich pobytu (např. turistický, obchodní apod.) i bez ohledu na to, že aktuálně platná schengenská víza byla cizinci vydána různými členskými státy.

Odlišnosti pobytu podle typu krátkodobého víza

Pokud je tímto krátkodobým vízem tzv. jednotné schengenské vízum typu C platí toto pravidlo pro území celého schegenského prostoru a bez ohledu na to, kterým členským státem bylo vydáno. Jelikož zmíněné krátkodobé vízum typu “C” je zdaleka nejběžnější, tak se tento článek nezabývá podrobněji krátkodobým letištním vízem typu “A” a dále krátkodobým vízem s omezenou územní platností typu “T”.

Sankce za porušení pravidel pobytu

V případě porušení tohoto pravidla může příslušný orgán členského státu krátkodobé vízum zrušit, bez ohledu na to, kterým členským státem bylo toto schengenské vízum vydáno. Proti takovémuto zrušení krátkodobého víza lze v ČR podat Cizinecké policii žádost o nové posouzení důvodů zrušení jeho platnosti, která ale nemá odkladný účinek a cizinec musí opustit území.

Dle stupně závažnosti takovéhoto porušení pravidla 90/180 cizincem, může Cizinecká policie uložit pokutu nebo vydat rozhodnutí o povinnosti opustit území, a v nejhorším případě zahájit řízení o správním vyhoštění.

Výjimečné prodloužení doby pobytu – prolomení pravidla 90/180

Dobu povoleného pobytu na krátkodobé vízum lze ve výjimečných případech prodloužit z důvodů vyšší moci, humanitárních příčin nebo vážných osobních důvodů bránících cizinci opustit území ČR.

Často kladené otázky

Pokud jsem držitelem krátkodobého víza, mohu do ČR v době jeho platnosti přicestovat a následně opustit území aniž bych prokazoval splnění pravidla pobytu maximálně 90 dnů během každých 180 dnů?

Mám povinnost policii prokazovat skutečnou dobu mého pobytu na území ČR na krátkodobé vízum?

Jak případně prokazovat skutečnou dobu mého pobytu na území ČR?

Odpovědi na tyto otázky (prémiový obsah článku) obsahují podrobná právní stanoviska, příklady různých situací a jsou doplněny citacemi (a našimi stručnými komentáři) judikatury Nejvyššího a krajského správního soudu (celkem 3 rozhodnutí). Citace judikatury jsou vždy uvedeny kurzívou a komentáře normálním písmem.

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Dlouhodobě pobývající rezident Evropské unieDlouhodobě pobývající rezident EU
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádostiŽádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti