Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální smlouvu nebo který je smluvní stranou úmluvy o apostile.

Pokud pro daný stát neexistuje zvláštní právní úprava EU, úmluva o apostile či jiná úmluva, tak nutnost ověření ověření cizozemských listin pro použití v České republice, jejím zastupitelským úřadem, tzv. superlegalizace, vyplývá z § 12 zákona o mezinárodním právu soukromém, který zní následovně:

(1) Listina vydaná soudem, notářem nebo úřadem v cizině, která platí v místě, kde byla vydána, za listinu veřejnou nebo veřejná listina vydaná diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem působícím v České republice, má důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným ověřením.
(2) Pokud listinu vydanou v cizině nelze opatřit předepsaným ověřením v souladu s mezinárodními zvyklostmi a příslušný zastupitelský úřad České republiky nemá pochybnosti o její pravosti, opatří listinu doložkou, že zastupitelský  úřad nemá pochybnosti o pravosti této listiny.

Státy jejichž listiny není nutno ověřovat

Seznam těchto států vyplývá z přehledu na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. U jednotlivých států je potom nutno zajistit znění příslušné úmluvy a zjistit, zda dopadá na klientem řešenou záležitost.

Příkladmo lze do této kategorie zařadit následující státy a odpovídající úmluvy (seznam států s komentáři bude průběžně doplňován a aktualizován):

Ruská federace

Mezi ČR a Ruskem platí vzájemně pravidlo čl. 11 smlouvy o právní pomoci mezi ČSSR a SSSR:

(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany. 

Ukrajina

Mezi Českou republikou a Ukrajinou platí vzájemně následující pravidla čl. 18 smlouvy o právní pomoci mezi ČR a Ukrajinou:

1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou opatřeny podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka, se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.
2. Listiny uvedené v odstavci 1 tohoto článku mají stejnou důkazní moc na územích obou smluvních stran.

Státy pro které je nutné ověřování, ale postačuje apostila

Seznam těchto států vyplývá z přehledu na internetových stránkách Haagské konference mezinárodního práva soukromého:

Stát umožňující apostiluDatum podpisu státu úmluvy o apostileDatum účinoti – od kdy lze apostilu uplatňovatKompetentní národní orgán dle úmluvy o apostileDoplňující prohlášení, výhrady a oznámení dle úmluvy o apostile 
Albania04.06.200204.06.20021
Andorra11.06.201511.06.20151
Argentina28.04.197228.04.19721
Armenia28.04.201528.04.20151
Australia01.11.197301.11.19731
Austria16.09.195415.07.19551
Azerbaijan29.07.201429.07.20141
Belarus12.07.200112.07.20011
Belgium01.09.195315.07.19551
Bosnia and Herzegovina01.08.20017-VI-20011
Brazil23.02.200123-II-20011
Bulgaria22.04.199922.04.19991
Burkina Faso16.10.201316.10.20131
Canada07.10.196807.10.19681
Chile25.04.198625.04.19861
China, People's Republic of03.07.198703.07.19871D
Costa Rica27.01.201127.01.20111
Croatia01.10.199512-VI-19951
Cyprus08.10.198408.10.19841
Czech Republic01.04.199328-I-19931
Denmark26.02.195415.07.19551
Ecuador02.11.200702.11.20071
Egypt24.04.196124.04.19611
Estonia13.05.199813.05.19981
European Union03.04.200703.04.20071D,N
Finland02.12.195502.12.19551
Former Yugoslav Republic of Macedonia01.12.199320-IX-19931
France20.04.196420.04.19641
Georgia28.05.200128.05.20011
Germany14.12.195514.12.19551
Greece26.08.195526.08.19551
Hungary06.01.198706.01.19871
Iceland14.11.200314.11.20031
India13.03.200813.03.20081
Ireland26.08.195526.08.19551
Israel24.09.196424.09.19641
Italy26.06.195726.06.19571
Japan27.06.195727.06.19571
Jordan13.06.200113.06.20011
Kazakhstan14.06.201714.06.20171
Korea, Republic of20.08.199720.08.19971
Latvia11.08.199211.08.19921
Lithuania23.10.200123.10.20011
Luxembourg12.03.195612.03.19561
Malaysia02.10.200202.10.20021
Malta30.01.199530.01.19951
Mauritius19.01.201119.01.20111
Mexico18.03.198618.03.19861
Monaco08.08.199608.08.19961
Montenegro15.05.20071-III-20071
Morocco06.09.199306.09.19931
Netherlands25.09.195415-VII-19551D
New Zealand05.02.200205.02.20021D
Norway15.07.195515.07.19551
Panama29.05.200229.05.20021
Paraguay28.06.200528.06.20051
Peru29.01.200129.01.20011
Philippines14.07.201014.07.20101
Poland29.05.198429.05.19841
Portugal08.12.195315.07.19551D
Republic of Moldova16.03.201616.03.20161
Romania10.04.199110.04.19911
Russian Federation06.12.200106.12.20011
Saudi Arabia19.10.201619.10.20161
Serbia01.06.200126-IV-20011
Singapore09.04.201409.04.20141
Slovakia01.06.199326-IV-19931
Slovenia15.11.199218-VI-19921
South Africa14.02.200214.02.20021
Spain08.12.195315.07.19551
Sri Lanka27.09.200127.09.20011
Suriname07.10.197707.10.19771
Sweden09.12.195315.07.19551
Switzerland06.05.195706.05.19571
Tunisia04.11.201404.11.20141
Turkey26.08.195526.08.19551
Ukraine03.12.200303.12.20031
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland03.01.195515.07.19551
United States of America15.10.196415.10.19641
Uruguay27.07.198327.07.19831
Venezuela25.07.197925.07.19791
Viet Nam10.04.201310.04.20131
Zambia17.05.201317.05.2013

Státy, pro jejichž dokumenty je nutná superlegalizace

Jedná se o státy, které nespadají do výše uvedených dvou kategorií.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi