V poslední době je zejména pro cizince z některých třetích států stále složitější, a často nemožné otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance.

Banky odmítají pro obchodní společnosti v nichž figurují cizinci zřídit bankovní účet a stejně tak i samotným cizincům, zvláště pokud nemají povolení k trvalému pobytu v České republice. Rovněž v těchto případech dochází i k rušení již existujících bankovních účtů firem a jednotlivců.

Banky tak činí z důvodu povinností stanovených zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML). Podle tohoto zákona má banka povinnost odmítnout provedení obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah, a zejména zruší příslušný bankovní účet, v těchto případech:

  • když bance vzniká identifikační povinnost klienta podle AML a klient:
    • se odmítne podrobit identifikaci;
    • odmítne doložit plnou moc;
    • neposkytne potřebnou součinnost při jeho kontrole klienta.
  • z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta;
  • má-li banka provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Nejčastěji k výše uvedenému odmítnutí bankou nebo ke zrušení stávajícího účtu dochází z důvodů z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta a má-li banka provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů. U osobních účtů k tomu dochází, pokud klient nemá pro ČR pobytové povolení (zejména trvalý pobyt) a u firemních účtů často tuto situaci, dle banky, odůvodňuje skutečnost, že cizinec pochází z určitého 3. státu.

Pokud není jednání banky v těchto situacích diskriminační nebo jinak porušující právní řád ČR, je obtížné se výše uvedenému odmítnutí bránit. Každopádně je ale vhodné bance poskytnout požadovanou součinnost, samozřejmě jen v případech, kdy banka nevybočuje z mezí stanovených AML.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi