V poslední době je zejména pro cizince z některých třetích států stále složitější, a často nemožné otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance.

Banky odmítají pro obchodní společnosti v nichž figurují cizinci zřídit bankovní účet a stejně tak i samotným cizincům, zvláště pokud nemají povolení k trvalému pobytu v České republice. Rovněž v těchto případech dochází i k rušení již existujících bankovních účtů firem a jednotlivců.

Banky tak činí z důvodu povinností stanovených zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML). Podle tohoto zákona má banka povinnost odmítnout provedení obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah, a zejména zruší příslušný bankovní účet, v těchto případech:

  • když bance vzniká identifikační povinnost klienta podle AML a klient:
    • se odmítne podrobit identifikaci;
    • odmítne doložit plnou moc;
    • neposkytne potřebnou součinnost při jeho kontrole klienta.
  • z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta;
  • má-li banka provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Nejčastěji k výše uvedenému odmítnutí bankou nebo ke zrušení stávajícího účtu dochází z důvodů z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta a má-li banka provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů. U osobních účtů k tomu dochází, pokud klient nemá pro ČR pobytové povolení (zejména trvalý pobyt) a u firemních účtů často tuto situaci, dle banky, odůvodňuje skutečnost, že cizinec pochází z určitého 3. státu.

Pokud není jednání banky v těchto situacích diskriminační nebo jinak porušující právní řád ČR, je obtížné se výše uvedenému odmítnutí bránit. Každopádně je ale vhodné bance poskytnout požadovanou součinnost, samozřejmě jen v případech, kdy banka nevybočuje z mezí stanovených AML.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

NázevStaženíDatum úpravyStáhnout
Čestné prohlášení - obecné 7531.05.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015 14831.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012 3231.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019 3431.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 2031.05.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 2031.05.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu 5531.05.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele 1103.06.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužností 703.06.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky 4131.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi