Z posledního rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkajícího se odškodnění za průtahy ve správním řízení, zatím nelze jednoznačně dovodit možnost domoci se odškodnění za průtahy ve správním řízení o žádostech o pobytové povolení nebo v jiných věcech pobytu cizinců způsobené zpravidla Ministerstvem vnitra.

Tento rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 344/2014 ze dne 29.09.2015 se zabýval průtahy stavebního úřadu ve stavebním řízení. Jelikož i řízení o pobytové povolení je správním řízením, je možno zvažovat uplatnění tohoto právního názoru Nejvyššího soudu i pro řízení ve věcech pobytu cizinců.

Nejvyšší soud k posouzení otázky, zda je odškodnění za průtahy ve správním řízení přípustné, použil v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva následující otázky. Pokud je odpověď na ně kladná, mělo by být odškodnění přípustné:

  • První otázkou je, zda jde o spor o právo nebo závazek, který je opravdový a vážný a jehož rozhodnutí má přímý vliv na existenci, rozsah a způsob výkonu daného práva nebo závazku.
  • Druhou otázkou je, zda má toto právo nebo závazek svůj základ ve vnitrostátním právu.
  • Třetí otázkou je, zda jde o právo nebo závazek, o které se v daném případě jedná, civilní (soukromoprávní) povahy.

V případech průtahů Ministerstva vnitra ve věcech žádostí o vydání povolení k dlouhodobému, přechodnému či trvalému pobytu cizince na území ČR, lze o kladné odpovědi na všechny výše uvedené otázky mít určité pochybnosti.

Domníváme se, ale že přípustnost odškodnění cizince – žadatele o pobytové povolení – za průtahy v řízení prověří až praxe, tedy podání konkrétní žádosti o odškodnění s následnou žalobou k obecnému soudu.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi